Adwentowa Adopcja Kapłanów Diecezji Siedleckiej

Adwentowa Adopcja Kapłanów Diecezji Siedleckiej
Grupa Internautów wyszła z inicjatywą otaczania modlitwą Kapłanów posługujących w Diecezji Siedleckiej. W związku z tym na portalu społecznościowym facebook powstał specjalny profil, w którym m.in.: można wpisać nazwisko kapłana, którego obejmujemy modlitwą w tym szczególnym czasie Adwentu. ”1 grudnia rozpoczyna się Adwent. Wiele osób podejmuje w tym czasie postanowienia wyrzeczenia. Niech takim postanowieniem będzie codzienna modlitwa za wybranego Kapłana Diecezji Siedleckiej. W dobie oczerniania, wyśmiewania, stawiania tylko wymagań, modlitwa jest bardzo potrzebna. Każdy Kapłan jest tylko i aż człowiekiem, ulegającym słabościom i upadkom. Niech nasza modlitwa będzie dla nich wsparciem. Módlmy się o świętość dla Nich, aby kapłańską posługę wypełniali w duchu odpowiedzialności na Bożą chwałę i pożytek ludu wiernego.” – napisali organizatorzy akcji. Osoby, które podejmą się “Adopcji” proszone są o wpisanie imienia i nazwiska „adoptowanego” kapłana na stronie, bądź w prywatnej wiadomości (jeśli ktoś chce zachować anonimowość). Lista z nazwiskami Kapłanów „zaadoptowanych” będzie sukcesywnie uzupełniana. Szczegóły na facebook-u: Adwentowa Adopcja Kapłanów Diecezji Siedleckiej [kliknij]
PROPOZYCJA MODLITW PODCZAS ADWENTOWEJ ADOPCJI KAPŁANOW

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ………. uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem, otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości; by byli solą ziemi i światłością świata. Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.

Święci patronowie naszych kapłanów……… , waszej szczególnej opiece polecam ich dzisiaj. Proszę, abyście wstawiali się za każdym z nich przed Bogiem i pomagali im we wszystkich potrzebach, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem. Amen.

Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci wszystkich kapłanów, tych, których znamy, których spotkaliśmy, tych, którzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu.Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię: zachowaj ich w wierności Tobie. Ty, który ich uświęciłeś, aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę pasterską, daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji. Niech Eucharystia, którą sprawują, umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata.Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu, by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia, aby wielbili Boga Ojca i uczyli nas prawdziwej drogi do świętości. Dobry Ojcze, wraz z nimi ofiarujemy się Chrystusowi dla dobra Kościoła. Niech żywy w nim będzie misyjny zapał dzięki tchnieniu Twojego Ducha. Naucz nas szanować i kochać wszystkich kapłanów oraz przyjmować ich posługę jako dar pochodzący od Ciebie, abyśmy razem z nimi jeszcze lepiej służyli dziełu zbawienia wszystkich ludzi. Amen.

Udostępnij