Historia parafii – od początku do dziś

ROK 2007

14 stycznia

Uroczystości związane z X leciem powstania Chóru Młodzieżowego Schola Cantorum Misericordis Christi pod dyrekcją p. Piotra Karwowskiego.O godz. 1600 ks. bp Henryk Tomasik w asyście licznie zgromadzonych kapłanów odprawił dziękczynną Mszę św. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie oraz mieszańcy miasta i zaproszeni goście.

18 – 25 stycznia (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan)

Tydzień upłynął pod znakiem ekumenizmu. Kapłani i parafianie modlili się o zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Tegorocznym hasłem przewodnim były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg Świętego Marka: Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę.

28 stycznia

Ks. proboszcz Andrzej Witkowski podsumował zakończoną 25 stycznia wizytę duszpasterską w domach parafian. Podziękował przede wszystkim za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę, okazaną gościnność i czas poświęcony kapłanom. Złożył również serdeczne Bóg zapłać za ofiary, jakie zostały złożone podczas kolędy w kwocie 125 tys. 180 zł., oświadczając jednocześnie, że zostaną one w całości przeznaczone na budowę organów. Poinformował, że na koncie parafialnym znajduje się łącznie 150 tys. 280 zł., co stanowi 1/3 wartości przedsięwzięcia, ponieważ całkowity koszt inwestycji, to kwota rzędu 500 tys. złotych.

Ksiądz proboszcz wyraził głęboką nadzieję, że przy dotychczasowej życzliwości i ofiarności parafian uda się w ciągu 2 lat sfinalizować rozpoczęte dzieło. Kapłani przychylili się również do postulatów zgłoszonych podczas wizyty duszpasterskiej, wychodząc naprzeciw prośbom parafian. Każda rodzina otrzymała folder zawierający podstawowe informacje o historii kościoła na przełomie 25 lat oraz bieżące dane dotyczące funkcjonowania parafii.

2 lutego – uroczystość Ofiarowania Pańskiego

W święto Matki Bożej Gromnicznej Msze św. zostały odprawione o godz. 630, 930 i 1800. Poświęcenie gromnic miało miejsce na każdej Mszy św., a uroczysta procesja ze świecami wewnątrz kościoła odbyła się podczas Eucharystii o godz. 930. Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony w roku 1997 przez papieża Jana Pawła II. Ofiary złożone na tacę zostały przeznaczone jako pomoc Diecezji Siedleckiej dla zakonów kontemplacyjnych.

10 lutego

Ks. Dariusz Karbowiak przewodniczył Mszy św. pogrzebowej zasłużonego parafianina p. Jana Hałabudy. Zmarły od początku powstania parafii bezinteresownie pomagał przy budowie kaplicy i kościoła, angażował się w życie wspólnoty parafialnej biorąc czynny udział w licznych przedsięwzięciach, czym zaskarbił sobie wdzięczność kapłanów, ministrantów i lektorów. O zasługach zmarłego powiedział w wygłoszonej homilii ks. prałat Mieczysław Lipniacki, długoletni przyjaciel pana Jana Hałabudy. W Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli kapłani pochodzący z parafii Chrystusa Miłosiernego: ks. Mariusz Szyszko, ks. Mariusz Rudzki, ks. Radosław Szucki oraz kapłani pracujący w parafii: ks. Jacek Owsianka, ks. Antoni Jastrzębski i ks. Andrzej Danieluk, a także licznie zgromadzeni wierni.

11 lutego

O godz.1230 podczas uroczystej sumy parafianie modlili się w intencji księdza proboszcza Andrzeja Witkowskiego z racji 25 rocznicy święceń kapłańskich. Eucharystii przewodniczył Dostojny Jubilat. Asystowali: ks. Sławomir Matejek, ks. kanonik Stanisław Pawluczuk i diakon Jarosław Dziedzic. Homilię wygłosił ks. Stanisław rozważając słowa Chrystusa Pójdź za Mną. Mówił o powołaniu i posłudze kapłańskiej księdza proboszcza, który przed 25 laty odpowiedział na Boże wezwanie: Oto idę Panie, aby spełnić Twoją wolę, poświęcając życie służbie Bogu i ludziom.

Wiele serdecznych słów padło z ust parafian. Z głębi serca płynące życzenia złożyli przedstawiciele: KSM, Oazy Młodzieżowej Ruchu Światło-Życie, Domowego Kościoła, Gimnazjum Nr 4, Koła Przyjaciół KRP, Neokatechumenatu, Kółek Różańcowych. W imieniu kapłanów życzenia złożył ks. Sławomir Matejek. Ksiądz proboszcz ze wzruszeniem podziękował parafianom, zapewnił o swojej nieustannej modlitwie, a zwracając się do Boga słowami Psalmu 31: Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię prosił o błogosławieństwo na dalsze lata posługi kapłańskiej.

12 – 16 lutego

Podczas ferii zimowych ks. Sławomir Matejek wraz z młodzieżą oazową zorganizował zimowisko. Około 50 osobowa grupa dzieci gromadziła się w sali chóru, gdzie organizowane były różnego rodzaju konkursy i zabawy. Organizatorzy zadbali również o to, aby dzieci zjadły drugie śniadanie i wypiły gorącą herbatę. W ramach zimowiska została zorganizowana wycieczka do Chełma. Wyprawę uwieńczyło wspólne ognisko zorganizowane w Wereszczynie.

18 lutego

Tradycyjnie w niedzielę przed Środą Popielcową rozpoczął się 40 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczne hasło brzmiało Maryjo, pozwól nam żyć w trzeźwości.

21 lutego – Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczęła czas czterdziestu dni pokuty na pamiątkę przebywania Chrystusa przez 40 dni na pustyni. Kościół przez cały Wielki Post wzywa do nawrócenia się, do poprawy życia. Kapłani podczas Mszy św. posypywali wiernym głowy popiołem, symbolizującym przemijanie człowieka i skłaniającym do refleksji nad swoim życiem. W okresie Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane było o godz. 900 i 1700. Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej sprawowana była Msza święta. W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600 parafianie gromadzili się na Gorzkich Żalach.

Nabożeństwo ubogacał śpiewem młodzieżowy chór parafialny. Kazania pasyjne głosił ks. Dariusz Karbowiak. Tematem rozważań w poszczególnych niedziele były słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu: (…)Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. (…)Dziś ze mną będziesz w raju. (…)Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. (…) Pragnę. (…) Wykonało się.

25 lutego – niedziela

Podczas Mszy św. o godz. 1100 14 ministrantów zostało uroczyście przyjętych do służby ołtarza. W obecności ks. proboszcza Andrzeja Witkowskiego i ks. Andrzeja Cyrnego, który przygotowywał chłopców do posługi liturgicznej, uroczystą przysięgę złożyli: Mateusz Bednarek, Piotr Beling, Marcin Bieliński, Jakub Kopcewicz, Patryk Korolczuk, Kamil Kowalewski, Norbert Lipka, Patryk Michalczuk, Piotr Mika, Maciej Oleksiuk, Kamil Olichwirowicz, Kamil Podkański, Dawid Popławski i Patryk Sucharzewski.

16 marca

Oaza Młodzieżowa zgromadziła się o godz. 2030 na adoracji z okazji 20 rocznicy śmierci Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło Życie.

26 marca – Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona była jako Dzień Świętości Życia. Święto zostało ustanowione w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice Evangelium vitae.

29 marca – 1 kwietnia

W parafii trwały rekolekcje wielkopostne przygotowujące do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Jacek Owsianka – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowcach.

31 marca – 1 kwietnia

W Diecezji Siedleckiej trwały obchody XXII Światowych Dni Młodzieży, które ustanowił papież Jan Paweł II. W tym roku odbywały się pod hasłem: Abyście się wzajemnie miłowali, tak, jak Ja was umiłowałem. Młodzież spotkała się już w sobotę, 31 marca w czterech miastach Diecezji Siedleckiej: Siedlcach, Białej Podlaskiej, Garwolinie i Łukowie. Spotkanie w Białej Podlaskiej rozpoczęło się o godz. 1500 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Piłsudskiego. Przybyło na nie ponad 200 młodych ludzi. Parafianie zapewnili nocleg i ciepły posiłek 50 osobom.

2 kwietnia

W drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II o godz. 2100 wierni zgromadzili się w świątyni na Apelu Jasnogórskim, po którym został odmówiony różaniec. Rozważania Tajemnic Światła prowadziła młodzież oazowa Ruchu Światło-Życie. O godz. 2137 zgromadzeni w ciszy modlili się przed Najświętszym Sakramentem.

5 – 7 kwietnia

Mszą Świętą w Wielki Czwartek sprawowaną o godz. 1800 rozpoczęła się uroczysta celebracja Triduum Paschalnego. Przeżywanie obchodów pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa gromadziło liczne rzesze parafian. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 900 odprawiana była Ciemna Jutrznia. Liturgii Godzin przewodniczył ks. biskup Henryk Tomasik. Uroczysta celebracja zakończyła się nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

15 kwietnia – Niedziela Bożego Miłosierdzia

Odpust parafialny. O godz. 1200 chór parafialny śpiewał Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której rozpoczęła się suma odpustowa. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Mieczysław Lipniacki, któremu asystowali: ks. Rafał Jarosiewicz oraz diakoni: Tomasz Tarasiuk i Jarosław Dziedzic. Homilię wygłosił ks. Jacek Owsianka. W Eucharystii uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani, parafianie i goście. Uroczystości odpustowe poprzedzone były Nowenną do Miłosierdzia Bożego.

Od 22 kwietnia – Wielkanocne koncerty muzyki sakralnej

Cykl koncertów zainaugurował Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza. 29 kwietnia Urszula Dereń-Kokoszka oraz Zygmunt Kokoszka z Krakowa wykonali koncert organowy, a 6 maja Mikołaj Fesiuk z Kijowa – koncert klarnetowy. 27 maja wystąpił parafialny chór Schola Cantorum Misericordis Christi pod dyrekcją p. Piotra Karwowskiego. Koncerty gromadziły słuchaczy z Białej Podlaskiej i okolic.

29 kwietnia

Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzoną jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Tematem refleksji było zagadnienie: Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła.

1 maja

Uroczystość Św. Józefa Rzemieślnika. Msze św. sprawowane były w intencji ludzi pracy. Rozpoczęły się nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. W dni powszednie odprawiane o godz. 1745, a w niedzielę o godz. 1545.

3 maja

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzona była jako święto kościelno – narodowe. Tego dnia przypada rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Maryi Królowej Polski wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Najświętszej.

8 maja

Dzień imienin ks. Stanisława Pawluczuka. Księżą pracujący w parafii wraz z wiernymi polecali Bożej opiece kapłana, który gorliwie pomaga tutejszej wspólnocie poprzez odprawianie Mszy św. i posługę w konfesjonale. Zgromadzeni na Mszach św. modlili się o łaskę zdrowia i długiego życia dla ks. Stanisława.

12 maja – Kongres Eklezjologiczny

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski wraz z delegacją parafian, którzy wcześniej uczestniczyli w cyklu katechez na temat Chrzest w życiu i misji kościoła, wziął udział w Kongresie Eklezjologicznym w Sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej. Kongresowi przewodniczył ks. biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski.

13 maja

Słowo Boże w parafii głosił ks. Mirosław Krupski – proboszcz parafii Trójcy Świętej w Połoskach. Przedstawiciele tej niewielkiej wspólnoty po Mszach św. rozprowadzali cegiełki na remont kościoła. Tradycyjnie, w rocznicę objawień fatimskich, o godz. 1900 rozpoczęła się uroczysta procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej ulicami Białej Podlaskiej.

Kilka tysięcy mieszkańców miasta z różańcem w ręku przemierzyło trasę z parafii św. Anny do parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Długiej. Rozważania prowadziła młodzież. Wierni modlili się w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypadła 26 rocznica zamachu na papieża. Procesja zakończyła się Apelem Jasnogórskim.

16 maja – Świętego Andrzeja Boboli

Imieniny księdza proboszcza Andrzeja Witkowskiego. O godz. 1800 została odprawiona Msza Święta w intencji Dostojnego Solenizanta, którą zamówiło Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Życzenia złożyli przedstawiciele wspólnot parafialnych. Eucharystii przewodniczył ksiądz proboszcz. Koncelebrowali: ks. Dariusz Karbowiak, ks. Andrzej Cyrny i ks. Mariusz Szyszko.

Ks. proboszcz podziękował za modlitwę w Jego intencji, zapewniając jednocześnie parafian o swoim wstawiennictwie u Boga podczas codziennej modlitwy brewiarzowej, oraz w czasie sumy w każdą niedzielę. Zgromadzeni na Mszy św. modlili się również w intencji ks. Andrzeja Cyrnego i ks. Mariusza Szyszko z racji 8 rocznicy święceń kapłańskich.

19 maja

Alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko–Praskiej Michał Dziedzic przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. biskupa Stanisława Kędziory.

20 maja

Podczas Mszy Świętej o godzinie 1100 ks. proboszcz Andrzej Witkowski poświęcił alby oraz przyjął do posługi liturgicznej 11 nowych lektorów. Posługę czytań Słowa Bożego pełnić będą: Bartosz Beling, Dawid Białecki, Grzegorz Buczko, Paweł Chylimoniuk, Mateusz Daniluk, Łukasz Gromadzki, Patryk Jańczuk, Daniel Kamiński, Arkadiusz Przychodzień, Mateusz Szyszko i Andrzej Zaremba.

27 maja – Zesłanie Ducha Świętego

O godz. 900 podczas uroczystej Eucharystii 131 uczniów klas II przyjęło po raz pierwszy Komunię św. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Koncelebransowi asystował ks. Jacek Szostakiewicz. Dzieci przygotował ks. Dariusz Karbowiak, zwracając uwagę na duchowe przeżycie przyjęcia Sakramentu Eucharystii nie tylko w świątyni, ale również w rodzinach.

Wymownym tego akcentem były wygłoszone wcześniej rekolekcje dla rodziców. Szczególny dzień przeżywał również Parafialny Oddział Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie uczestnicząc w IV Dniu Wspólnoty Kół Przyjaciół KRP w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Brzozowicy.

1 czerwca

Rozpoczęły się nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane w dni powszednie o godz. 1745, w niedzielę o godz. 1545.

2 czerwca

O godz. 1000 w Katedrze Warszawsko – Praskiej sprawowana była uroczysta Msza św., podczas której arcybiskup Sławoj Leszek Głódź udzielił święceń kapłańskich dwunastu diakonom Diecezji, wśród których był pochodzący z parafii Chrystusa Miłosiernego diakon Tomasz Tarasiuk. Neoprezbiter rozpocznie pracę kapłańską w parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie.

3 czerwca – Niedziela Trójcy Świętej

Rocznica I Komunii Świętej o godz. 930. Dzieci komunijne w darze ołtarza ofiarowały biały ornat. O godz. 1230 Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Tomasz Tarasiuk. Życzenia neoprezbiterowi złożyły dzieci, przedstawiciele chóru parafialnego, przedstawiciele służby liturgicznej, kapłani pochodzący z parafii oraz ich rodziny. W imieniu wspólnoty parafialnej głos zabrał ks. proboszcz Andrzej Witkowski, życząc, aby ks. Tomasz kroczył drogą zgodną z tym, co nakreśliło mu powołanie: Pan mój i Bóg mój.

Homilię wygłosił ks. prałat Adam Szkóp – proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Warszawie. W ciepłej, bardzo serdecznej homilii mówił: kapłaństwo to głęboka wiara i misja Jezusa Chrystusa. Kapłan jest po to, by głosić słowo Boże, być sługą Eucharystii i sługą wspólnoty, czyli Kościoła. Ma stawać przed Bogiem w obronie ludzi, a przed ludźmi w obronie Boga. Ks. Tomasz podziękował swojej rodzinie i całej wspólnocie parafialnej za modlitwę, która pomogła mu w kroczeniu drogą powołania.

6 czerwca

W Gołaszynie zostały rozegrane mistrzostwa Diecezji Siedleckiej w piłce nożnej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach brało udział 10 drużyn. Drużyna parafialna bez trudu zakwalifikowała się do finału. W decydującym meczu piłkarze pokonali w rzutach karnych drużynę parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, zajmując I miejsce i zdobywając puchar ufundowany przez biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego. Jak poinformował opiekun duchowy drużyny, a jednocześnie jej czynny zawodnik – ks. Andrzej Cyrny, do sukcesu przyczyniło się łącznie 25 zawodników, którzy z zapałem przygotowywali się do turnieju.

7 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba. Ta pieśń uroczyście rozbrzmiewała we wszystkich kościołach w Polsce. O godz. 1100 uroczystą Eucharystię celebrował ks. proboszcz w asyście neoprezbitera Tomasza Tarasiuka i ks. kanonika Stanisława Pawluczuka. W wygłoszonej homilii zwrócił się do licznie zgromadzonych parafian: ulicami miasta idziemy za Chrystusem, który jest naszym najwierniejszym przyjacielem i powiernikiem, najlepszym lekarzem, najdoskonalszym nauczycielem.

Po Mszy św. wyruszyła ulicami osiedla kilkutysięczna procesja z Najświętszym Sakramentem. Ewangelie przy zbudowanych przez parafian ołtarzach głosili: ks. Dariusz Karbowiak, ks. Sławomir Matejek, ks. Andrzej Cyrny i ks. kanonik Stanisław Pawluczuk. Procesję Bożego Ciała zakończyło uroczyste Te Deum… Parafianie gromadzili się w świątyni również w czasie trwania oktawy Bożego Ciała. Każdego dnia po Mszy św. o godz.1800 uczestniczyli w procesji wokół kościoła. Na zakończenie oktawy kapłani udzielili błogosławieństwa małym dzieciom i obdarowali je cukierkami.

10 czerwca

Ksiądz Sławomir Matejek obchodził 13 rocznicę święceń kapłańskich. O Dostojnym Jubilacie pamiętali członkowie Oddziału Parafialnego Katolickiego Radia Podlasie oraz młodzież zrzeszona w KSM. Mszę świętą dziękczynno – błagalną w intencji ks. Sławomira odprawił o godz. 1230 ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Przedstawiciele grup parafialnych, nad którymi ks. Sławomir sprawuje opiekę duchową złożyli kapłanowi z głębi serca płynące życzenia, prosząc Najwyższego Boga o potrzebne łaski i powierzając wstawiennictwu Matki Najświętszej.

13 czerwca

O godz. 2000 ulicami osiedla przeszła procesja fatimska. Rozważania przygotowali kandydaci do Sakramentu Bierzmowania zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, nad którymi opiekę duchową sprawuje ks. Sławomir Matejek. Młodzież kierowana przez prezesa KSM Krystiana Izdebskiego prowadziła modlitwę różańcową. Procesja zakończyła się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

19 czerwca

O godz. 1700 ksiądz biskup Henryk Tomasik przewodniczył Mszy św., podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży gimnazjalnej. Do sakramentu dojrzałości przystąpiło 202 młodych ludzi, którzy zostali przygotowani przez ks. Sławomira Matejka. Młodzież uczestniczyła w poprzedzającej uroczystość Nowennie do Ducha Świętego. W darze ołtarza ofiarowano kapę do Najświętszego Sakramentu.

24 czerwca – św. Jana Chrzciciela

Słowo Boże podczas wszystkich Mszy św. głosił alumn WSD w Siedlcach, a pieniądze z tacy, tak jak we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej zostały przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym. O takie wsparcie prosił w specjalnym komunikacie ks. bp ordynariusz Zbigniew Kiernikowski, zwracając uwagę na konieczność remontu niektórych pomieszczeń, a zwłaszcza urządzeń i instalacji.

24 – 26 czerwca

Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej. Wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej został zorganizowany z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Witkowskiego, ks. prałata Mieczysława Lipniackiego oraz ks. Sławomira Matejka – asystenta kościelnego Koła Przyjaciół KRP. Pielgrzymi nawiedzili m.in. Kalwarię Pacławską, Komańczę, Duklę i Miejsce Piastowe. Opiekę duchową nad pątnikami sprawowali: ks. prałat Mieczysław Lipniacki i ks. Sławomir Matejek.

1 lipca

Odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czosnówce. W tym dniu mieszkańcy wsi świętowali również 20 rocznicę poświęcenia kaplicy. Mszę św. o godz. 1200 celebrował ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Przed Eucharystią ks. proboszcz Andrzej Witkowski powitał licznie zgromadzonych mieszkańców wsi i przybyłych gości. Podziękował mieszkańcom Czosnówki za ich wkład w budowę kaplicy, za troskę i za nieustanną pomoc. Przedstawiciel miejscowej społeczności p. Arkadiusz Maksymiuk podziękował ks. prałatowi za jego olbrzymie zaangażowanie w dzieło budowy, a także wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy włożyli swój trud w budowę kaplicy.

Wielu z nich już nie żyje, ale następne pokolenie dba o jej wygląd – zaznaczył. Podziękował również księdzu proboszczowi Andrzejowi Witkowskiemu za nieustanną troskę o świątynię. Ks. proboszcz zakupił ornat maryjny z wizerunkiem MB Nieustającej Pomocy. O kulcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy powiedział obecny na uroczystościach ks. kanonik Stanisław Pawluczuk.

2 lipca

Pod hasłem Przypatrzcie się powołaniu waszemu w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu obchodzony był Diecezjalny Dzień Chorych. Chorzy z parafii Chrystusa Miłosiernego pojechali do Kodnia pod opieką ks. Dariusza Karbowiaka. Wraz z licznie zgromadzonymi pielgrzymami uczestniczyli w sumie, której przewodniczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski.

Ordynariusz siedlecki w wygłoszonej homilii nawiązał do ewangelicznego opisu cudu w Kanie Galilejskiej. Chorzy będąc słabymi, mają największą moc przed Bogiem – podkreślił biskup. Podziękował też chorym za ich modlitwę i łączenie cierpienia z Krzyżem Chrystusa. Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem na wzór z sanktuarium Lourdes oraz procesją z obrazem MB Kodeńskiej do bazyliki.

4 – 13 lipca

Czas wakacji to okres wyjazdów dzieci i młodzieży. Katechetki pracujące w parafii: p. Anna Szostakiewicz i p. Anna Sekuła zorganizowały obóz religijno – wypoczynkowy na terenie klasztoru Braci Faustynów w Wereszczynie. Pobyt kolonistów przebiegał pod hasłem Przykazania Boże. Funkcje wychowawców sprawowali także klerycy WSD w Siedlcach: Mariusz Telaczyński z Łomaz, Łukasz Bożek z Maciejowic i Szczepan Skorupski z Łukowa. W obozie uczestniczyło 45 osób.

Każdego dnia rozważane były Przykazania Boże. Dzieci uczestniczyły w codziennej Eucharystii. Każdy dzień pobytu uatrakcyjniały: gry i zabawy, konkursy, wycieczki, a także wieczory spędzone przy wspólnym ognisku. Kolonistów odwiedzali ks. Dariusz Karbowiak i ks. Sławomir Matejek. Każdy z uczestników na zakończenie turnusu otrzymał książeczkę Przykazania Boże ufundowaną przez ks. proboszcza Andrzeja Witkowskiego.

8 lipca

XV lecie powstania Katolickiego Radia Podlasie. Wyjazd na uroczystości do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie zorganizowało Koło Przyjaciół KRP. Jubileusz rozgłośni zgromadził liczne rzesze członków Kół Przyjaciół i wiernych z Diecezji Siedleckiej i Diecezji Drohiczyńskiej. Mszę św. koncelebrował ks. prymas Józef Glemp w asyście biskupów Diecezji Siedleckiej: bpa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego, bpa Henryka Tomasika, bpa seniora Jana Mazura i bpa Diecezji Łomżyńskiej Alojzego Orszulika oraz kapłanów diecezjalnych.

Miłym akcentem była agapa, podczas której uczestnicy uroczystości mieli możliwość rozmowy z hierarchami kościelnymi, pracownikami radia i kapłanami. Korzystając z tak niepowtarzalnej okazji, przedstawiciele parafii spotkali się z ks. kardynałem Józefem Glempem i ofiarowali książkę Te Deum XV lecie parafii.

11 -15 lipca

W Krakowie odbył się kongres Międzynarodowej Konferderacji Pueri Cantores, po raz pierwszy zorganizowany w Europie Środkowej. Na kongres przyjechało 86 chórów z kilkunastu krajów w liczbie ponad 3 tysięcy dzieci i młodzieży. Międzynarodowe spotkanie chórzystów odbyło się pod hasłem Misericordias Domini in aeternum cantabo (Na wieki wysławiać będę Miłosierdzie Boże). W uroczystościach uczestniczył młodzieżowy chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi z p. Piotrem Karwowskim. Chórzyści dali kilka koncertów i uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

13 lipca

Parafianie tradycyjnie o godz. 2000 zgromadzili się w świątyni, aby wyruszyć na ulice osiedla z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Procesji przewodniczył ks. Dariusz Karbowiak, śpiew prowadził diakon Jarosław Dziedzic, a rozważania Tajemnic Bolesnych różańca przygotowali członkowie Kościoła Domowego.

15 lipca

Słowo Boże w swojej rodzinnej wspólnocie parafialnej głosił ks. Mirosław Stańczuk – proboszcz parafii w Jarmolińcach na Ukrainie. Ofiary zebrane podczas niedzielnej tacy zostały przeznaczone na bieżące potrzeby parafii, w której posługuje ks. Mirosław.

1 sierpnia

O godz. 600 w parafii Wniebowzięcia NMP ks. biskup Henryk Tomasik odprawił Mszę św. dla pielgrzymów wyruszających na 27 Pieszą Podlaską Pielgrzymkę do Częstochowy, której hasło przewodnie brzmiało: Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Przewodnikiem grupy 11 był ks. Grzegorz Gładysz z dekanatu terespolskiego. Ci, którym zdrowie lub codzienne obowiązki nie pozwoliły wyruszyć na pątniczy szlak, podjęli pielgrzymkę duchową, uczestnicząc w codziennej Eucharystii, odmawiając tajemnicę różańca i modlitwę pielgrzyma.

5 sierpnia

Ostatnie tygodnie przyniosły w kraju tragiczne w skutkach wydarzenia. Parafianie solidaryzując się z poszkodowanymi składali ofiary na tacę z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami pod Grenoble we Francji i ofiarom trąby powietrznej na Lubelszczyźnie i w okolicach Częstochowy.

12 sierpnia

Homilie podczas niedzielnych Mszy św. głosił diakon Michał Dziedzic. Rozważania rozpoczął od znaczenia Eucharystii w życiu chrześcijanina. Opierając się na słowach Ewangelii (…) gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.(…) Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą odniósł się do relacji człowieka do Boga, uświadamiając konieczność słuchania Słowa Bożego i podjęcia próby zrozumienia tego, co Chrystus mówi do każdego człowieka.

13 sierpnia

O godz. 2000 parafianie zgromadzili się na kolejnej w tym roku procesji fatimskiej, aby modlić się o trzeźwość narodu. Procesji przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski, śpiew prowadził diakon Michał Dziedzic, a rozważania na temat Przypatrzcie się powołaniu waszemu prowadziło Koło Przyjaciół KRP.

26 sierpnia

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Słowo Boże w parafii głosili diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Ofiary złożone na tacę zostały przeznaczone na potrzeby seminarium.

3 września

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie zgromadzili się na Mszy św. aby podziękować Panu Bogu za czas minionych wakacji i prosić o błogosławieństwo na kolejny rok nauki.

8 września

Ostatnie święto maryjne roku liturgicznego przypominające o narodzeniu Tej, która z woli Boga stała się Matką Syna Bożego. Podczas uroczystej sumy odpustowej w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu okolicznościową homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Wiele miejsca w swoim kazaniu poświęcił Maryi, która: mając być Matką Syna Bożego została w sposób cudowny od poczęcia zachowana Boską mocą od wszelkiej zmazy grzechu, od wszelkiego najmniejszego nawet cienia pożądania, czy nieprawości. I przez to czcimy ją jako Niepokalanie Poczętą, Najświętszą, Przeczystą Dziewicę.

13 września

Podczas procesji fatimskiej rozważania prowadziła młodzież zrzeszona w Ruchu Światło – Życie. Nabożeństwu przewodniczył ks. Andrzej Cyrny.

1 października

Październik, to miesiąc różańca. Różaniec jest modlitwą, w której wraz z Maryją rozważa się tajemnicę Chrystusa i Jego odkupieńczej miłości do każdego człowieka. Nabożeństwo różańcowe odprawiane było w dni powszednie o godz. 1730, a w niedzielę o 1530. Od poniedziałku do czwartku rozważania prowadzili uczniowie szkół znajdujących się na terenie parafii, a w pozostałe dni parafialne grupy modlitewne. Od 1 października w dni powszednie, w Godzinie Miłosierdzia kapłani podjęli stały dyżur w konfesjonale, stwarzając wiernym dogodne warunki do korzystania z Sakramentu Pokuty.

7 października

Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia. W tym roku przebiegał pod hasłem Wszyscy jesteśmy powołani do miłości. Obchodzony od 63 lat Tydzień Miłosierdzia jest inicjatywą Kościoła katolickiego w Polsce. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia jest ściśle związana z rozwojem działalności charytatywnej Kościoła, a w szczególności Caritas w Polsce. Jest okazją, aby każdy chrześcijanin mógł przyjrzeć się swojemu powołaniu w kontekście służby bliźniemu.

13 października

W przeddzień obchodów Dnia Papieskiego, po Mszy św. o godz. 1800 na ulice osiedla wyruszyła ostatnia w tym roku procesja fatimska. Licznie zgromadzeni parafianie modlili się o rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozważania prowadził Kościół Domowy. Nabożeństwu przewodniczył ks. Dariusz Karbowiak.

14 października

VII Dzień Papieski upływał pod hasłem Dzielimy się miłością. Mszy św. o godz. 930 przewodniczył ks. biskup Henryk Tomasik. Uroczysta Eucharystia sprawowana była w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Ks. biskup w wygłoszonej homilii nawiązał do czytań mszalnych, a w ich kontekście odniósł się do nauczania Jana Pawła II: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Święty Paweł zwracając się do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza, woła dziś do nas wszystkich: Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ( …) weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.

Drogę ku realizacji tego zadania wyznaczył nam Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka! Po Mszy św. ks. biskup poświęcił stacje Tajemnic Różańcowych. Słowa podziękowania w imieniu członków Kół Żywego Różańca skierowała do J.E. pani Krystyna Szostakiewicz. Z okazji Dnia Papieskiego okolicznościowy program przygotowały dzieci i młodzież z chóru parafialnego. W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbyła się zbiórka pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Założona przed siedmioma laty Fundacja prowadzi program stypendialny dla uczniów i studentów z ubogich rodzin. Z jej pomocy korzysta w Polsce 1700 osób, z czego 57 na terenie Diecezji Siedleckiej.

19 października

O godz. 1800 została odprawiona Msza św. w 23 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo różańcowe w intencji beatyfikacji księdza.

21 października

Katolicka Fundacja Wspierania Ewangelizacji Totus Tuus z Siedlec wystawiła w kościele spektakl Zraniony Pasterz. Tekst sztuki został opracowany na podstawie książki o tym samym tytule, napisanej przez wychowawcę młodzieży chrześcijańskiej, Belga, ojca Daniela Ange. Opowiada historię człowieka o imieniu Emanuel poszukującego własnej tożsamości. Przekaz opowiadania jest bliski myśli przewodniej pontyfikatu Jana Pawła II, który w centrum swojego nauczania postawił człowieka i jego relację ze Stwórcą. Teologiczna wymowa przedstawienia pokazała prawdę o paradoksach Bożej miłości: Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. (Rz 5,20).

W słabościach i ułomnościach ludzkiej kondycji i natury dokonuje się objawienie Bożej mocy. Aktorzy występujący w spektaklu to młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i pracujący. Nie są to zawodowi artyści, ale wkładają serce i trud w przygotowanie przedstawienia pracując pod okiem profesjonalistów z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach oraz wykładowców Podyplomowych Studiów Retoryki UJ i Towarzystwa Wartości i Pojednania im. Tadeusza Kotlarczyka Theatrum Mundi.

28 października

Rozpoczęły się katechezy neokatechumenalne. Spotkania wspólnoty będą się odbywać w poniedziałki i czwartki.

1 – 2 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Parafianie pamiętali o bliskich zmarłych, uczestnicząc w Mszy św. i nawiedzając cmentarze. Miesiąc listopad jest poświęcony wspomnieniu wszystkich zmarłych. Pół godziny przed wieczorną Eucharystią był odmawiany różaniec i czytane kartki wypominkowe według wcześniej ustalonej kolejności.

7 listopada

Kapłani pracujący w parafii oraz delegacja wiernych udała się dwoma autokarami do kościoła Świętej Trójcy w Łosicach, aby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych śp. pana Karbowiaka – ojca ks. Dariusza.

16 listopada

Odpust Matki Bożej Miłosierdzia. Uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Henryk Jakubowicz – proboszcz parafii Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.

18 listopada

Kościół Domowy obchodził X rocznicę powstania. W intencji wspólnoty została odprawiona Msza św. o godz. 1600, po której odbyło się spotkanie w sali na plebanii. Ksiądz proboszcz podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych poinformował wiernych, że z dniem 14 listopada ks. prałat Mieczysław Lipniacki dekretem ks. biskupa ordynariusza Zbiniewa Kiernikowskiego został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. Św. Michała Archanioła i przeniesiony na emeryturę.

Jednocześnie ks. biskup wyraził zgodę na zamieszkanie w budynku parafii Chrystusa Miłosiernego. Witamy serdecznie ks. prałata w naszej wspólnocie parafialnej po 3 latach nieobecności i życzymy dużo zdrowia i sił na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej. Niech ks. prałat dobrze się czuje tutaj pośród nas – powiedział ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

22 listopada

Uroczystość św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej i patronki wszystkich śpiewaków. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prof. Stanisław Mieszczak – sercanin z Krakowa, główny ceremoniarz Archidiecezji Krakowskiej. 15 młodych chórzystów złożyło przysięgę i zasiliło szeregi scholi.

24 listopada

Podczas Mszy św. o godz. 1800 parafianie modlili się w intencji budowniczych i ofiarodawców z racji XI rocznicy poświęcenia kościoła.

2 grudnia

I Niedziela Adwentu rozpoczęła nowy Rok Liturgiczny, którego hasło przewodnie brzmi: Bądźmy uczniami Chrystusa. Parafianie gromadzili się w każdą środę i sobotę o godz. 630 na roratach. Tradycyjnie, jak co roku, młodzież rozprowadzała kartki i świece wigilijne.

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące zorganizowało akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zbierano odzież, obuwie, książki, artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminową i ziemiopłody. Dary zostały przekazane świetlicom środowiskowym na terenie Białej Podlaskiej.

9 grudnia

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski podczas ogłoszeń parafialnych podsumował prace wykonane na terenie parafii w roku 2007, przedstawiając koszty, jakie zostały w tym celu poniesione.

W kościele:

 • organy (górny prospekt, piszczałki, płaskorzeźba św. Cecylii) – 110 tys. zł
 • wentylacja w kościele (4 wentylatory połączone rurami i wyprowadzone na zewnątrz)
 • uszczelnienie okien zewnętrznych silikonem
 • pomalowanie konstrukcji metalowej wieży kościoła
 • szafa w zakrystii ministranckiej na całej ścianie od posadzki do sufitu
 • stolik używany przy chrztach, ślubach i pogrzebach
 • pulpit dębowy w prezbiterium
 • wózek do dywanu ślubnego
 • dębowy katafalk
 • pozłocenie liter przy tabernakulum złotem dukatowym
 • zakup dywany ślubnego
 • nowe szaty liturgiczne (ornaty, komże, stuły, alby, peleryny dla ministrantów)

To wszystko na łączną kwotę 43 tys. zł.

Wokół kościoła:

 • dokończenie parkanu z cegły klinkierowej i i wykonanie chodnika z kostki kamiennej
 • wyrównanie terenu za kościołem, nawiezienie ziemi , zasianie trawy i posadzenie krzewów
 • wyłożenie płytami betonowymi wjazdu do garaży i ułożenie kostki brukowej
 • wykonanie chodnika spacerowego na placu za kościołem
 • zainstalowanie rewizji do rur spustowych na kościele

To wszystko na łączną kwotę 47 tys. zł.

Na plebanii:

 • wymiana okien na piętrze od strony południowej
 • wykonanie szaf wnękowych w mieszkaniach księży wikariuszy
 • Prace te kosztowały 18 tys. zł

Stałe wydatki w parafii:

 • ogrzewanie – 30 tys. zł
 • światło – 6 tys. zł
 • komunikanty, wino mszalne, olej do świec, kadzidło – 3 tys. 500 zł
 • ubezpieczenia i podatki – 6 tys. 500 zł

Wydane pieniądze pochodziły z kolędy, tacy i ofiar indywidualnych. W tym roku było 80 ofiar indywidualnych na sumę 21 tys. 500 zł. Na chwilę obecną w kasie parafialnej jest 21 tys. 670 zł. Pieniądze znajdują się na rachunku bankowym.

13 grudnia – 16 grudnia

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. kanonik Sławomir Kapitan – dyrektor Katolickiego Radia Podlasie.

30 grudnia

Uroczystość Świętej Rodziny. Podczas Mszy Świętych został odczytany List Pasterski Episkopatu Polski, w którym biskupi przypomnieli aby w codzienności życia rodzinnego zauważyć obecność Boga, który przez rodzinę chce realizować swój plan kształtowania pełni naszego człowieczeństwa, a także opieki nad człowiekiem potrzebującym pomocy.

31 grudnia

Msza św. kończąca upływający rok została odprawiona o godz. 1600. W ostatni dzień roku wierni zgromadzili się na modlitwie, aby wyrazić radość i dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski i przeprosić za popełnione grzechy i zaniedbania. W roku 2007 Sakrament Chrztu przyjęło 123 dzieci, 121 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej, 202 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania, 61 par zawarło sakramentalny związek małżeński, a do wieczności odeszły 92 osoby.

Przejdź na następną stronę, aby przejść do historii z kolejnych lat…

Strony: 1 2 3 4 5 6