Historia parafii – od początku do dziś

ROK 2008

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Imieniny ks. prałata Mieczysława Lipniackiego. Msza św. w intencji Solenizanta została odprawiona o godz. 1230. W Eucharystii uczestniczyła delegacja z parafii Świętego Michała Archanioła.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski skierował do wiernych list pasterski dotyczący mediów katolickich, a zwłaszcza wydawanego w nowej szacie graficznej tygodnika diecezjalnego Echo katolickie. W słowie skierowanym do diecezjan ks. bp napisał m.in.: Dzisiejszy człowiek żyje w świecie, który proponuje wiele życiowych dróg, w którym świeci mu wiele gwiazd. Chciałby postępować za prawdą, ale nie zawsze umie rozróżnić, które spośród wielu komunikatów i propozycji są dla niego właściwe.

Mimo iż regularnie w świątyniach styka się z orędziem Ewangelii, to nie zawsze je rozumie, a czasem odbiera jako mało atrakcyjne. Głos z ambony nieraz przegrywa z komunikatem płynącym z telewizyjnych ekranów, radiowych głośników czy stronic kolorowych gazet i czasopism. Dlatego też przepowiadanie Ewangelii powinno być wzmocnione głosem mediów katolickich. (…) Media katolickie mają za zadanie nie tylko wspomaganie głoszenia Ewangelii, ale także prowadzenie dyskusji z innymi poglądami czy wprost podejmowanie polemiki z fałszywym bądź niepełnym obrazem świata i religii, propagowanym niejednokrotnie przez media świeckie.

13 stycznia

Niedzielą Chrztu Pańskiego zakończył się okres Bożego Narodzenia. O godz. 1800 w Sanktuarium odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru młodzieżowego.

14 – 18 stycznia

Ksiądz Andrzej Cyrny wraz z młodzieżą oazową zorganizował zimowisko dla dzieci. Zajęcia odbywały się w sali chóru w godz. 930 – 1400. Urozmaiceniem zimowego wypoczynku był wyjazd do Siedlec, podczas którego dzieci nawiedziły Katedrę Siedlecką oraz zapoznały się z pracą dziennikarzy radiowych, zwiedzając redakcję Katolickiego Radia Podlasie.

18 stycznia

Po raz 100 rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jubileuszowym obchodom przyświecało wezwanie: Nieustannie się módlcie!, zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

25 stycznia

Mszą św. o godzinie 1800 rozpoczęły się małżeńskie rekolekcje nazwane Kursem Tobiasza i Sary, których inicjatorem była rodzinna gałąź Ruchu Światło – Życie, Domowy Kościół. Zachęcając do uczestniczenia w naukach rekolekcyjnych, ks. Dariusz Karbowiak – moderator diecezjalny Domowego Kościoła powiedział: Serdecznie zapraszam małżeństwa z Białej Podlaskiej i okolic na specjalne rekolekcje nazwane Kursem Tobiasza i Sary.

Będzie można podczas nich, w oparciu o biblijną księgę Tobiasza, odkrywać Bożą myśl wobec małżeństwa i rodziny. Tobiasz i Sara przez różne trudne doświadczenia poznali, jaką wspaniałą może być wspólnotą małżeństwo realizowane według Bożego planu.

26 stycznia

Chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi śpiewał w Warszawie na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ramach Ogólnopolskiego Forum Młodzieży. Po koncercie udał się do Krakowa – Łagiewnik, aby w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uświetnić śpiewem Mszę św. transmitowaną przez program I Telewizji Polskiej.

3 lutego

Ks. proboszcz podsumował wizytę duszpasterską. Podziękował za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę, okazaną gościnność, a także czas poświęcony kapłanom. Wyraził również wdzięczność za złożenie ofiar na łączną kwotę 132 tys. 350 zł, które zostaną przeznaczone na potrzeby kościoła, a zwłaszcza na budowę organów.

6 lutego

Środa Popielcowa rozpoczęła Wielki Post. W każdy piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej sprawowane było o godz. 900 i 1700. Bezpośrednio po nabożeństwie odprawiana była Msza święta. W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 16. Wierni gromadzili się na Gorzkich Żalach, podczas których głoszone były kazania pasyjne.

10 lutego

I Niedziela Wielkiego Postu otworzyła 2 – dniową wizytację kanoniczną parafii, której dokonał zwierzchnik diecezji ks. bp ordynariusz Zbigniew Kiernikowski. O godz. 900 odbył się uroczysty ingres. Ks. proboszcz Andrzej Witkowski w imieniu wszystkich parafian powitał J.E., przedstawił historię parafii i zapoznał z obecną jej działalnością: Parafia liczy ok. 10 tys. wiernych. Większość to ludzie, którzy są już na emeryturze. Na niedzielną Mszę św. uczęszcza ok. 35% wiernych. Posługę duszpasterską w parafii pełni proboszcz i trzech wikariuszy. Na terenie parafii mieszka 2 księży emerytów oraz ks. dyrektor i ks. prefekt Katolickiego Liceum i Gimnazjum, mieszczącego się w budynkach parafialnych.

Ksiądz proboszcz zaznaczył, że oprócz tradycyjnego duszpasterstwa w parafii funkcjonują grupy modlitewne, które w znacznym stopniu ożywiają życie wspólnoty: Koło Żywego Różańca Kobiet, Bractwo Różańcowe Mężczyzn, lektorzy., ministranci, oaza dzieci i młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Domowy Kościół, Wspólnota Pomocy dla Czyśćca, Modlitewna Grupa Różańcowa, Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, Chór Młodzieżowy i Droga Neokatechumenalna. Korzystając z obecności pasterza diecezji złożył podziękowania wszystkim parafianom, którzy: wiele lat budowali świątynię i plebanię, nadal troszczą się o kościół, pomagając przy sprzątaniu i dekorując kwiatami. Ksiądz proboszcz poinformował iż: w świątyni, która jest Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w każdy piątek celebrowana jest Godzina Miłosierdzia, a od poniedziałku do piątku w godzinach 1600-1700 jest stały dyżur w konfesjonale.

Gospodarz parafii pochylił się z pokorą nad bolączkami nurtującymi wspólnotę mówiąc: wielu parafian wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, co nie sprzyja życiu rodzinnemu i małżeństwu. W parafii żyją małżeństwa niesakramentalne (…)plagą jest pijaństwo i alkoholizm w wielu rodzinach, czego skutkiem jest wzrost rodzin samotnie wychowujących dzieci(…) niepokoi kontakt młodych ludzi z narkotykami. Zaznaczył jednak, że: wśród tego co nas boli, jest wiele cech pozytywnych. Są rodziny żyjące autentycznie duchem Ewangelii., jest duża grupa parafian systematycznie uczęszczająca na Eucharystię, nie tylko w niedzielę, ale również w dzień powszedni. Ofiarność parafian wzrasta z każdym rokiem, co pozwala na upiększanie świątyni i jej otoczenia.

Aktualnie prowadzimy budowę nowych organów i są środki materialne na prowadzenie tej inwestycji, pomimo, że wiele rodzin boryka się z trudnościami. Na zakończenie ks. proboszcz powiedział: prosimy o pasterskie błogosławieństwo, ojcowskie pouczenie i modlitwę w naszej intencji, abyśmy mogli tutaj, w tej parafii budować Królestwo Boże i w tym Sanktuarium uwielbiać Boże Miłosierdzie i być jego świadkami we współczesnym świecie. Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski podczas homilii wygłaszanych podczas wizytacji, oraz w czasie bezpośrednich rozmów z parafianami nawiązał do czytań mszalnych, nakłaniając licznie gromadzących się w świątyni wiernych, aby rozpoczynając czas przygotowania do przeżywania Tajemnicy Paschalnej przeżyli kuszenie na pustyni. Jakże łatwo, gdy człowiek czuje głód, czuje się niedoceniany, krzywdzony, szukać czegoś, czym można by siebie napełnić, usatysfakcjonować, zaspokoić. Chrystus zwyciężył szatana przez to, że nie bronił siebie.

Przeżył to, co możemy nazwać głodem, pustką, czy porażką, ale to było Jego zwycięstwo. I obraz tego, co stało się później kiedy mówili:” zejdź z krzyża, pokaż, że władza jest po twojej stronie”, a on pozostał na krzyżu. Uczynił to dla nas, byśmy umieli przeżywać i rozumieć jako błogosławieństwo te momenty, kiedy ktoś, czy coś pokrzyżuje nam plany – powiedział ks. biskup. Podczas niedzielnej wizytacji bp Kiernikowski kilkakrotnie zwrócił uwagę na starannie przygotowaną oprawę liturgii, sposób czytania lektorów, rozumienie istoty śpiewu, który, jako integralna część Mszy św. stanowi nie oprawę, lecz modlitwę. Po Mszy św. o godz.1230 ks. biskup spotkał się z Radą Parafialną, a o godz. 1500 z grupami modlitewnymi działającymi w parafii. Z zainteresowaniem wysłuchał przedstawicieli wszystkich grup, skupiając uwagę na ich zaangażowanie w życie duchowe parafii.

Do zgromadzonych powiedział: Parafia jest wspólnotą wspólnot. Mnie bardzo zależy na tych wszystkich formach przeżywania swojej obecności w kościele, które mają charakter formacyjny. Zachęcał do pogłębiania formacji religijnej m.in. przez udział w programie Chrzest w życiu i misji kościoła. Przedstawiciele parafian podziękowali J.E. za pierwszy dzień wizytacji oraz za słowo, które umacnia w wierze i wskazuje drogę Jezusa Chrystusa. W drugim dniu wizytacji kanonicznej ks. biskup udał się do Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Spotkał się z nauczycielami tej szkoły, a także odwiedził Szkołę Specjalną. Odbył również spotkanie z rodziną z parafii, odwiedził chorych w szpitalu oraz spotkał się ze studentami i profesorami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

17 lutego

Po każdej Mszy św. prowadzona była zbiórka ofiar do puszek dla ponad 2 tysięcy misjonarzy z Polski, którzy posługują w 96 krajach świata. O godz. 1800 w sali chóru rozpoczął się wieczór poetycko muzyczny przygotowany przez chórzystów. Młodzież KSM zgłosiła gotowość odwiedzania osób samotnych, które potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy, czy bycia z drugim człowiekiem.

13 – 16 marca

Rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się w czwartek Mszą św. o godz. 1800. Nauki rekolekcyjne głosił duszpasterz akademicki ks. Andrzej Sochal. Piątek ustanowiono dniem pokutnym. Sprawowana była tylko Liturgia Słowa, po której wierni w ciszy przygotowywali się do Sakramentu Pokuty.

Rekolekcjonista w głoszonych kazaniach skupił uwagę wiernych na trzech problematycznych warunkach Sakramentu Pokuty: odwróceniu się od grzechu, uczynieniu Bogu miejsca w swoim sercu i czynieniu miłosierdzia. Rekolekcje zakończyły się w Niedzielę Palmową. Wieczorem z parafii p.w. św. Michała Archanioła do parafii Narodzenia NMP przeszła procesja Drogi Krzyżowej z udziałem mieszkańców całego miasta.

20 – 22 marca

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne. Delegacje grup parafialnych złożyły życzenia i wręczyły kwiaty kapłanom posługującym w parafii. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 900 sprawowane były Ciemne Jutrznie pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika. Uroczystości Triduum Paschalnego zakończyły się Nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Wystrój kościoła na Święta Wielkanocne przygotowała młodzież oazowa i służba liturgiczna pod opieką ks. Andrzeja Cyrnego.

30 marca

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Odpust parafialny. Homilie o Bożym Miłosierdziu na wszystkich Mszach św. głosił ks. Wojciech Hackiewicz. Suma odpustowa poprzedzona była Koronką do Bożego Miłosierdzia śpiewaną przez młodzieżowy chór parafialny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił dziekan Dekanatu Terespolskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak. O godz. 1700 parafianie zgromadzili się na Nieszporach kończących Oktawę Wielkanocną. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest Świętem patronalnym Caritas. Ofiary złożone na tacę zostały przeznaczone na cele charytatywne diecezji i parafii.

2 kwietnia

Trzecia rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. O godz. 1800 została odprawiona Msza św. w języku łacińskim o rychłą beatyfikację papieża. Młodzież oazowa od godz. 2030 prowadziła rozważania zaczerpnięte z nauczania Jana Pawła II. O godz. 2100 zgromadzeni w świątyni wierni odmówili wspólnie różaniec. Od 2 kwietnia, w każdą środę, Msza św. o godz. 1800 będzie sprawowana w języku łacińskim.

6 kwietnia

Rozpoczęła się III edycja Koncertów Wielkanocnych. O godz.19 odbył się pierwszy koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego Kantorei Sankt Barbara i orkiestry L’ Estate Armonika z Krakowa. Dzieci przekazały skarbonkę wielkopostną z kwotą 200 zł, która została przekazana dzieciom z ośrodka w Zalutyniu.

13 kwietnia

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczęła Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Po Mszach św. prowadzona była zbiórka ofiar do puszek na kosztowną operację serca ratującą życie małego Eryka Zająca mieszkańca Białej Podlaskiej. O godz. 1900 rozpoczął się II Koncert Wielkanocny w wykonaniu chóru parafialnego Schola Cantorum Misericordis Christi i Orkiestry Kameralnej Lwowskiej Akademii Muzycznej.

20 kwietnia

III Koncert Wielkanocny. Przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami miasta i okolic wystąpiła sopranistka Agnieszka Ryman z Krakowa, oraz Ulana Buraczyńska ze Lwowa, która zaprezentowała muzykę organową.

22 kwietnia

Zainteresowana pogłębieniem życia chrześcijańskiego grupa osób zgromadziła się w sali na plebanii, aby wysłuchać katechezy z cyklu Chrzest w życiu i misji kościoła.

27 kwietnia

O godz. 1900 w cyklu Koncertów Wielkanocnych koncert organowy wykonał Bartłomiej Banek z Krakowa.

1 maja

Wspomnienie św. Józefa rzemieślnika. Msze św. sprawowane były w intencji ludzi pracy. Rozpoczęły się nabożeństwa ku czci Matki Bożej. W dni powszednie o godz. 1745, w niedziele i święta o 1545.

4 maja

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W dniach 28 – 30 kwietnia trwały modlitwy o urodzaje – dawne Dni Krzyżowe. Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii około roku 470 biskup diecezji Vienne — Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.

Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Po każdej Mszy św. miało miejsce składanie podpisów o przywrócenie jednego z najstarszych świąt chrześcijańskich – święta Trzech Króli, które do roku 1960 było dniem wolnym od pracy. Przeprowadzono zbiórkę do puszek dla małej Pauliny z parafii Wólka Dobryńska, chorej na porażenie mózgowe, wymagającej stałej opieki, kosztownego leczenia i rehabilitacji. Wierni wsparli chorą dziewczynkę kwotą 2.910 zł.

11 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W ramach Radiowej Niedzieli w parafii gościli przedstawiciele Katolickiego Radia Podlasie – ks. Piotr Wojdat i ks. Krzysztof Pełka, którzy głosili słowo Boże i zbierali tacę na potrzeby diecezjalnej rozgłośni.

13 maja

O godz. 1900 z parafii Chrystusa Miłosiernego do parafii Wniebowzięcia NMP wyruszyła procesja fatimska. Rozważania w intencji rodzin prowadził Kościół Domowy.

14 maja

J.E. ks. biskup Henryk Tomasik udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży III klas gimnazjalnych. Przed przyjęciem sakramentu dojrzałości młodzi ludzie uczestniczyli w Nowennie do Ducha Świętego. Nad przygotowaniem do sakramentu czuwał ks. Sławomir Matejek.

17 maja

O godz. 1000, w Katedrze Warszawsko–Praskiej, podczas uroczystej Liturgii, diakon Michał Dziedzic przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Stanisława Kędziory.

18 maja

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej była dla parafii dniem szczególnym. O godz. 930 dzieci klas III zgromadziły się na Eucharystii, aby świętować rocznicę I Komunii Świętej. O godz. 1230 Mszę św. prymicyjną odprawił ksiądz Michał Dziedzic. Homilię wygłosił ks. Adam Przywuski – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Królowej Podola i Wołynia na Ukrainie.

Wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami, rodziną i gośćmi, parafianie trwali w dziękczynieniu za dar kapłaństwa ks. Michała. Tego dnia trwała też zbiórka do puszek dla mieszkańców Birmy poszkodowanych w wyniku cyklonu. Zebrano 2.450 zł.

22 maja

Święto Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Dzień ten jest dla wiernych okazją do osobistego wyznania wiary. Po przyjęciu Słowa i Boskiego Pokarmu licznie zgromadzeni parafianie przeszli ulicami osiedla w uroczystej procesji.

W następny czwartek po uroczystości zakończyły się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym poświęcone zostały wianki splecione z kwiatów i ziół leczniczych. Na zakończenie kapłani udzielili błogosławieństwa małym dzieciom i obdarowali ich cukierkami.

1 czerwca

Podczas Mszy św. o godz. 900 uczniowie klas II przyjęły po raz pierwszy Sakrament Eucharystii. Dzieci komunijne w darze ołtarza złożyły 2 dzwonki dla ministrantów i trybularz. Ich rodzice ofiarowali 1.770 zł na budowę organów. Taca niedzielna przeznaczona została na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Rozpoczęły się nabożeństwa czerwcowe sprawowane ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8 czerwca

Rozpoczynający się okres letni skłonił kapłanów do przypomnienia wiernym o właściwym stroju, jaki obowiązuje w miejscach świętych. Ubraniem właściwym w świątyni jest strój skromny, zakrywający ramiona, nogi, nie wyzywający swoją śmiałością i nagością. Taca niedzielna została przeznaczona na potrzeby chóru parafialnego. Przeprowadzono również zbiórkę do puszek na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

13 czerwca

O godz. 2000 rozpoczęła się procesja fatimska. Procesje fatimskie odprawiane są zgodnie z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, czyli każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października. Parafianie przechodzą ulicami osiedla, odmawiając różaniec. Nabożeństwu przewodniczą kapłani, a rozważania Tajemnic Różańca prowadzą grupy modlitewne działające w parafii.

14 czerwca

Młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania udała się z ks. Sławomirem Matejkiem do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie na spotkanie z ks. biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Młodzi ludzie uczestniczyli w dziękczynnej Eucharystii i nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

20 czerwca

Mszą św. o godz. 800 dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a o godz. 900 dla młodzieży szkół średnich zakończył się kolejny rok szkolny.

29 czerwca

Minęło dwa tysiące lat od narodzin św. Pawła Apostoła. Z tej racji w całym Kościele obchodzony jest Rok św. Pawła. Uroczystości inaugurujące rok Apostoła Narodów zbiegły się ze 190 rocznicą erygowania Diecezji i miały miejsce w Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski. Wśród licznej rzeszy pielgrzymów byli również wierni z parafii Chrystusa Miłosiernego. Zwracając się do zgromadzonych biskup ordynariusz powiedział: Otwieram czas przygotowania do świętowania Jubileuszu dwusetnej rocznicy, czekającej nas w 2018 roku.

Dzielące nas od tego czasu lata będą swoistą nowenną, podczas której chcemy ze szczególną intensywnością podjąć pracę formacyjną połączoną z refleksją i stanem naszego Diecezjalnego Kościoła. Podejmiemy szereg różnych inicjatyw mających na celu pogłębienie życia chrześcijańskiego, by bardziej świadomie dziękować Panu Bogu za dar wiary i Kościoła na naszych ziemiach. W tym dniu Katolickie Radio Podlasie świętowało 16 rocznicę powstania.

6 lipca

O godz. 1230 została odprawiona dziękczynno – błagalna Msza św. z racji 50 rocznicy święceń kapłańskich ks. kanonika Stanisława Pawluczuka. Zgromadzeni kapłani i wierni modlili się w intencji Dostojnego Jubilata, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej.

13 lipca

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św. głosił ks. dr hab. Marian Stepulak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie na KUL – kapłan pochodzący z Diecezji Siedleckiej. Po Eucharystii spotykał się z wiernymi i sprzedawał książki swojego autorstwa.

25 lipca

Patronem dnia był św. Jakub Apostoł, oraz św. Krzysztof – patron kierowców. O godz. 1800 sprawowana była Msza św. w intencji kierowców, po której zostały poświęcone pojazdy. Zebrane ofiary zostały przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

27 lipca

Parafia gościła ks. Witolda Żelwietro, proboszcza parafii św. Andrzeja w Słonimiu na Białorusi, który głosił słowo Boże i zbierał ofiary na remont świątyni. W słonimskim kościele posługują Siostry Niepokalanki, które po latach wygnania powróciły do Słonimia.

1 sierpnia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego było w tym roku miejscem, z którego wyruszyła kolumna bialska XXVIII Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi zgromadzili się o godz. 600 na Eucharystii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: Panie, do kogóż pójdziemy?. Przewodnikami grup byli: ks. Wiesław Mućka, o. Przemysław Kryspin i diakon Jarosław Dziedzic.

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Liczne rzesze wiernych udały się na odpusty do Kodnia i Leśnej Podlaskiej. Wielu parafian udało się do kościoła dekanalnego p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Długiej, aby uczestniczyć w uroczystej sumie odpustowej.

24 sierpnia

Słowo Boże w parafii głosili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia: ojciec Jacek Pietroński i brat Jan Szczęch. Zachęcali do angażowania się w misyjne dzieło Kościoła, a dochód z ofiar i sprzedaży kalendarzy misyjnych na rok 2009 przeznaczyli na potrzeby swojego zgromadzenia.

31 sierpnia

O godz. 600 wyruszyła sprzed kościoła piesza pielgrzymka do Sanktuarium MB w Leśnej Podlaskiej. Parafia gościła kleryków Wyższego Seminarium w Siedlcach, którzy głosili kazania i zbierali ofiary na potrzeby uczelni. Przed kościołem przez całą niedzielę trwała zbiórka do puszek osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych w Gruzji i mieszkańcom Ukrainy, którzy stracili dorobek swojego życia w wyniku powodzi.

1 września

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Msze św. zostały odprawione o godz. 800 – dla dzieci, o godz. 900 – dla młodzieży. Spowiedź odbywała się przez cały tydzień na wieczornej Mszy św. W tym dniu przypadła 69 rocznica wybuchu II wojny światowej. Trwały modlitwy za poległych w obronie ojczyzny. Z dniem 1 września ks. biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski mianował ks. prałata mgr Mieczysława Lipniackiego ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach.

7 września

Wrzesień jest początkiem nowego roku formacyjnego. Kapłani zachęcali dzieci i młodzież do włączenia się w życie duchowe parafii poprzez przystąpienie do Ruchu Światło – Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, chóru, a także zasilenie grona ministrantów.

11 – 14 września

Chór parafialny Schola Cantorum Misericordi Christi uczestniczył w V Krajowym Kongresie Chórów Pueri Cantores w Nowym Sączu, gdzie pełnił funkcję chóru prowadzącego. W niedzielę 14 września rozpoczęły się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

18 września

Oddział Parafialny Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie świętował V rocznicę powstania. O godz. 1800 odprawiona została dziękczynna Eucharystia, podczas której homilię wygłosił ks. Dariusz Denisiuk – asystent diecezjalny Kół Przyjaciół. Obecny był również opiekun Radiowej Rodziny – p. Jan Jaroszyński.

26 września

W wieku 88 lat zmarł długoletni pasterz Diecezji Siedleckiej bp senior Jan Mazur. W Diecezji Siedleckiej był to dzień wspomnienia Matki Bożej Leśniańskiej, patronki jedności i pokoju, do której sanktuarium przez prawie 40 lat posługi biskupiej pielgrzymował niezliczoną ilość razy i której słowa hymnu uwielbienia Magnificat uczynił zawołaniem biskupim i mottem swojego działania. Do końca był z powierzonym sobie ludem Bożym, tak jak to obiecał podczas ingresu do katedry siedleckiej 17 listopada 1968 r.

28 września

W parafii gościł ks. Paweł Dobrzyński – pallotyn, który głosił słowo Boże i dawał świadectwo swojej pracy w Domowym Hospicjum Chorych Dzieci w Otwocku. Po Mszach św. zbierał ofiary na potrzeby hospicjum. Wrażliwi na cierpienie chorych dzieci parafianie złożyli datki w kwocie 10 tys.150 zł. Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia.

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku beatyfikowany został ksiądz Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny Kowalskiej, orędownik i głosiciel kultu Miłosierdzia Bożego. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył arcybiskup Angelo Amato z Watykanu, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. On też dokonał aktu beatyfikacji, odczytując dekret papieża Benedykta XVI. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział pielgrzymi z parafii Chrystusa Miłosiernego.

29 – 30 września

Dwudniowe uroczystości pogrzebowe ks. biskupa Jana Mazura rozpoczęły się 29 września o godz. 1200, a zakończyły 30 września Mszą św. w Katedrze Siedleckiej o godz. 1100. Eucharystię w trakcie uroczystości pogrzebowej sprawował kardynał Józef Glemp. Homilię wygłosił arcybiskup Józef Życiński. Przybliżył w niej osobę zmarłego biskupa, ścieżkę jego posługi duszpasterskiej i służby kościołowi. Ostatnią część mszy pogrzebowej, podczas której złożono trumnę biskupa w krypcie katedry, poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk.

Licznie zgromadzeni biskupi, kapłani i rzesze diecezjan, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze swojego Pasterza wysłuchali słów zapisanych przez niego w testamencie: “Całym sercem obejmuję wszystkich moich braci w biskupstwie na terenie Kościoła i Ojczyzny. Kapłanom polecam usilnie i o to proszę, aby trwali w wierności swoim obowiązkom i powołaniu. Lud wierny proszę o modlitwę za moją duszę, o życie z wiary w codziennym trudzie. Całym sercem ofiaruję diecezję podlaską, moją duchową oblubienicę, kapłanom, siostrom zakonnym, rodzicom, dzieciom, młodzieży. Jestem wdzięczny za wszystko, czego doznałem.”.

1 października

Październik jest miesiącem różańca. Nabożeństwa różańcowe sprawowane były w dni powszednie o godz. 1730, w niedzielę o 1530. Inspiracją rozważań Tajemnic Różańcowych było życie i działalność apostolska św. Pawła Apostoła.

5 października

Wspomnienie św. Faustyny. Tego dnia minęła 70 rocznica śmierci apostołki Bożego Miłosierdzia, którą Pan Bóg wybrał, by przekazała Kościołowi i światu orędzie o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. Po każdej Mszy św. można było ucałować Jej relikwie. Ofiary zebrane na tacę zostały przeznaczone na cele charytatywne Caritas Diecezji Siedleckiej.

12 października

VIII Dzień Papieski przeżywany był pod hasłem Jan Paweł II – Wychowawca Młodych. Tradycyjnie tego dnia były zbierane datki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Dzień Papieski zbiegł się z 30 rocznicą wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Parafianie modlili się o szybkie wyniesienie Papieża Polaka na ołtarze.

W tej intencji o godz. 1530 został odmówiony różaniec, po którym sprawowana była uroczysta Eucharystia. O godz. 1800 w sali chóru został zaprezentowany okolicznościowy program słowno muzyczny przygotowany przez chórzystów. Państwo Adam i Teresa Borkowscy ofiarowali do biblioteki parafialnej Wielką Encyklopedię Jana Pawła II.

13 października

Ostatnia w bieżącym roku procesja fatimska przeszła ulicami osiedla. Na zakończenie ks. proboszcz Andrzej Witkowski serdecznie podziękował wszystkim parafianom, którzy każdego miesiąca licznie gromadzili się na nabożeństwach fatimskich. Podziękował również służbom porządkowym: Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczanie trasy przemarszu i zapewnienie bezpieczeństwa.

19 października

Rozpoczął się Tydzień Misyjny. Odpowiadając na apel Biskupów Polskich wyrażony na Zebraniu Plenarnym KEP, Niedziela Misyjna stała się szczególnym dniem solidarności i modlitwy z chrześcijanami okrutnie prześladowanymi w ostatnich tygodniach w Indiach. Tego dnia minęła 24 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. O godz.1600 została odprawiona Msza św. o beatyfikację kapłana.

27 października

Po Mszy św. o godz. 1800 wyświetlony został film pt. August Kardynał Hlond. Przed jego projekcją prelekcję wygłosił historyk prof. Mieczysław Wieliczko. 22 października minęła 60 rocznica śmierci sługi Bożego Augusta Hlonda – prymasa Polski w latach 1926 – 1948. Wcześniej, o godz. 1600 prelekcja o życiu i posłudze Prymasa II Rzeczpospolitej została wygłoszona w auli Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

31 października

Ksiądz biskup Henryk Tomasik odprawił Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. Parafia Chrystusa Miłosiernego przewodniczyła Mszy św. koncelebrowanej, która była sprawowana o godz. 1100 na Cmentarzu Komunalnym. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

2 listopada

Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. O godz. 1230 została odprawiona Msza św. zakończona procesją żałobną wewnątrz kościoła.Przez cały listopad odmawiany jest różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Dusze zmarłych, wymienione w wypominkach są powierzane Bożemu Miłosierdziu także w każdy I poniedziałek miesiąca oraz podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

11 listopada

Dziękczynno błagalna Msza św. w Święto Niepodległości została odprawiona o godz. 930. Parafianie modlili się za swoją ojczyznę, która 90 lat temu, po 123 latach zaborów, odzyskała wolność.

15 – 16 listopada

Dni Miłosierdzia związane są w parafii z odpustem Matki Bożej Miłosierdzia. Obchody rozpoczęły się w sobotę o godz. 1500 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewaną Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do Mszy św. o godz. 1800 trwała adoracja. Od godz. 1700 adorację dla rodzin prowadził Kościół Domowy. Dwudniowe uroczystości zakończyła suma odpustowa o godz. 1230. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kustosz Sanktuarium MB Leśniańskiej – o. Dominik Partyka. Okolicznościową homilię wygłosił proboszcz z Sanktuarium MB Kodeńskiej – o. Stanisław Wódz.

22 listopada

Wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Licznie zgromadzeni parafianie i goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św., która była sprawowana w intencji chóru. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Wiesław Hudek – przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej, a jednocześnie dyrygent chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W szeregi chóru przyjęto 15 nowych śpiewaków.

23 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla. Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby podkreślić, że Chrystus Król zamyka, jako pan historii, ludzkie dzieje i do Niego należy ostatnie słowo w sprawach świata. Po sumie został wystawiony Najświętszy Sakrament, odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Oddania się Jezusowi. Taca niedzielna przeznaczona została na potrzeby chóru. Tego dnia odbywało się liczenie wiernych obecnych na Eucharystii i przyjmujących Komunię św.

29 listopada

Podczas Mszy św. o godz. 1800 zostały poświęcone wieńce adwentowe uwite przez członków Domowego Kościoła. W okresie Adwentu będą stanowić element dekoracji prezbiterium.

30 listopada

Rozpoczął się Adwent – czas pobożnego i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. I Niedziela Adwentu jest zarazem początkiem nowego roku liturgicznego. Hasłem tegorocznym są słowa nawiązujące do Ewangelii wg św. Jana Otoczmy troską życie. Ks. proboszcz zachęcał wiernych do licznego uczestniczenia w roratach w każdą środę i sobotę o godz. 630. Młodzież rozpoczęła rozprowadzanie kartek świątecznych i świec wigilijnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne.

7 grudnia

Po każdej Mszy św. odbywała się zbiórka ofiar na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Członkowie chóru rozprowadzali 6 płytę zawierającą kolędy i pastorałki nagraną wspólnie z Lwowską Orkiestrą Kameralną. Ksiądz proboszcz złożył sprawozdanie z prac wykonanych w parafii w roku 2008 i przedstawił związane z nimi wydatki.

W kościele:

  • organy (dokończenie prospektu organowego oraz konstrukcja drewniana i piszczałki – wszystko wewnątrz organów, pozostałe materiały są jeszcze w warsztacie) – 130 tys. zł.
  • wymiana okien na chórze z metalowych na aluminiowe z pakietem szyb antyrefleksyjnych oraz wymiana okien z drewnianych na aluminiowe ze zwykłymi szybami na strychu nad zakrystią – 20 tys. zł.
  • •ocieplenie stropu kościoła wełną mineralną – 29 tys. zł.

Wokół kościoła:

  • pomalowanie ogrodzenia metalowego przed kościołem i budynkiem parafialnym
  • ułożenie kostki brukowej przed garażami
  • wykonanie parkingu na samochody z kostki rzymskiej i posadzenie krzewów z tyłu plebanii

Wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła wyniosły łącznie 48 tys. zł.

Stałe wydatki parafii:

  • • ogrzewanie kościoła i plebanii – 32 tys. zł.
  • • zużycie energii elektrycznej – 7 tys. zł.
  • • komunikanty, wino mszalne, olej do świec – 3,5 tys. zł.

Wydane pieniądze pochodzą z ofiar złożonych podczas wizyty duszpasterskiej i złożonych na tacę. 44 osoby przekazały indywidualną ofiarę na organy na łączną kwotę 11 tys. 200 zł. W kasie parafialnej pozostało 7 tys. 520 zł.

11 – 14 grudnia

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił pochodzący z parafii ks. dr Jacek Jaśkowski. Tematem rozważań była chrześcijańska radość i nadzieja w oparciu o encyklikę Spe salvi Ojca Świętego Benedykta XVI.

24 grudnia

Wigilia. Uroczystą pasterką sprawowaną o godz.2400 rozpoczął się radosny okres Bożego Narodzenia. Eucharystię poprzedziła Liturgia Godzin z udziałem chóru. Dekoracją kościoła i pomocą w ubieraniu żłóbka betlejemskiego zajęła się młodzież KSM po opieką ks. Sławomira Matejka.

31 grudnia

Pożegnanie Starego Roku to przede wszystkim modlitwa i dziękczynienie za miniony czas. O godz. 1600 została odprawiona Msza św. dziękczynna, a następnie nabożeństwo. Parafianie, adorując Najświętszy Sakrament dziękowali Panu Bogu za otrzymane łaski i przepraszali za grzechy i zaniedbania. W roku 2008 Sakrament Chrztu przyjęło 126 dzieci, 118 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej, 159 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania, 73 pary zawarły sakramentalny związek małżeński, a do wieczności odeszło 75 osób.

Przejdź na następną stronę, aby przejść do historii z kolejnych lat…

Strony: 1 2 3 4 5 6