Historia parafii – od początku do dziś

ROK 2011

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Dzień Pokoju. Na progu Nowego Roku Pańskiego 2011 Kościół celebrował liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Parafianie macierzyńskiej opiece Maryi polecali los swój i swoich bliskich na kolejne 365 dni. Stojąc obok Maryi, prosili Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla rodzin, Ojczyzny i całego świata. Wolność religijna drogą do pokoju, to przesłanie, które zostało skierowane do chrześcijan na 44 Światowy Dzień Pokoju. Mszy świętej koncelebrowanej sprawowanej o godz.1230 przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski. Zgromadzeni na Eucharystii modlili się w intencji wszystkich parafian i solenizanta księdza prałata Mieczysława Lipniackiego.

2 stycznia

Podczas Mszy świętej o godz. 1100 sześciu chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów: Michał Bielecki, Jakub Jarząbkowski, Adam Komoszyński, Maksymilian Lipka, Jakub Mieleszko, Mikołaj Szałacki. Przygotowaniem chłopców do służby liturgicznej zajmował się ksiądz Sławomir Matejek. Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim, to zarazem pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i zmianka różańcowa. Podczas wszystkich Mszy świętych czytany był list pasterski Episkopatu Polski w związku z przywróceniem dnia wolnego od pracy w uroczystość Objawienia Pańskiego. Z satysfakcją przyjmujemy decyzję polskiego Parlamentu, który przywrócił status dnia wolnego uroczystości Objawienia Pańskiego. Decyzja ta była poprzedzona w minionych latach wieloma inicjatywami obywatelskimi.

Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy swoją modlitwą, zatroskaniem o tradycję Kościoła oraz konkretnymi działaniami z determinacją wspierali zamysł przywrócenia uroczystości Objawienia Pańskiego należnego jej miejsca w życiu społecznym i religijnym Polaków. Niech nasza chrześcijańska radość wyrazi się w tym dniu poprzez udział we Mszy Świętej. Pragniemy przypomnieć, że uroczystość Objawienia Pańskiego należy do ustanowionych przez Kościół dni świętych, w które każdy katolik jest zobowiązany do uczestniczenia w Eucharystii.

Niech nasz udział w liturgii Kościoła będzie wyrazem wdzięczności Bogu, który objawił się światu w Jezusie Chrystusie i przez Niego wezwał do siebie ludzi wszystkich narodów, ras i języków. W Nim wybrał także nas – jak nam przypomniał św. Paweł w drugim czytaniu – abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym – napisali w swoim przesłaniu biskupi.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. W uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół od przełomu wieków XV i XVI poświęca złoto i kadzidło. Poświęcenie kredy wprowadzono w wieku XVIII. Od lat istnieje zwyczaj, że poświęconą tego dnia kredą wypisuje się na drzwiach wejściowych domów katolickich: K+M+B. Są to trzy pierwsze litery łacińskich słów oznaczających Chrystus mieszkanie błogosławi lub, według innego wyjaśnienia, pierwsze litery imion mędrców. Król Jan Kazimierz miał zwyczaj, że kładł na ołtarzu, jako ofiarę wszystkie monety bite w roku ubiegłym. Święconym złotem dotykano całej szyi, by uchronić ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy i obory, a w nich chore zwierzęta. Przy każdym kościele stały od świtu stragany, na których sprzedawano: kadzidło i kredę. Kadzidłem wierni wykadzali swoje mieszkania. W Piśmie Świętym jest mowa o kadzidle i mirze aż 22 razy. Mirra była to żywica drzewa Commiphore, kadzidło zaś, to żywica z różnych drzew z domieszką aromatów ziół. Podczas wszystkich Mszy świętych kapłani poświęcali kadzidło i kredę. Po Mszy świętej o godz. 1800 młodzież Ruchu Światło – Życie, pod czujnym okiem księdza Mikołaja Czerneckiego, wystawiła Jasełka. Tematem przewodnim przedstawienia były problemy współczesnej rodziny.

9 stycznia

Święto Chrztu Pańskiego. Pierwsza niedziela przypadająca po uroczystości Objawienia Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego i jest obchodzona w Kościele jako Święto Chrztu Pańskiego. Jezus rozpoczął swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Poprzez zstąpienie Ducha Bożego w postaci gołębicy, Bóg ukazał Jezusa, jako umiłowanego Syna, w którym ma upodobanie. Podczas Mszy świętej o godz. 1230 kolejni mali parafianie przyjęli sakrament Chrztu Świętego. O godz. 1800 miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu młodzieżowego chóru parafialnego. Schola wykonała tradycyjne, powszechnie znane polskie kolędy.

16 stycznia

Mszy świętej koncelebrowanej w intencji parafian o godz. 1230, przewodniczył ksiądz Michał Pawlonka. Ksiądz Sławomir Matejek sprawował Eucharystię w intencji pomyślnej operacji, prosząc o łaskę zdrowia dla lektora Marcina Rokickiego. Lektor Marcin z oddaniem angażuje się w życie parafii, pełniąc nie tylko posługę liturgiczną. Jest również administratorem parafialnej strony internetowej. Jako absolwent Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej włącza się do organizacji świąt i uroczystości parafialnych, pomagając kapłanom i świeckim w przygotowaniu oprawy liturgicznej.

18 stycznia

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Słowa zapisane w Dziejach Apostolskich: Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach były hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2011 roku. Tydzień modlitw stał się wezwaniem do szukania inspiracji i odnowy, a także do powrotu do podstaw wiary pierwotnego Kościoła w Jerozolimie. Był inspiracją do przypomnienia sobie czasu, kiedy Kościół był jeszcze nie podzielony. W ramach tego tematu zostały przedstawione cztery elementy stanowiące znaki pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty: Słowo Boże, wspólnota, świętowanie Eucharystii i wezwanie do nieustannej modlitwy. Te cztery elementy stanowią filary życia Kościoła i jego jedności.

23 stycznia

Liturgiczne wspomnienie Błogosławionych Męczenników Podlaskich. W XIX wieku w Polsce na terenie zaboru rosyjskiego miały miejsce krwawe prześladowania Unitów, których władze carskie chciały nakłonić do przejścia na prawosławie. Do parafii, gdzie wierni stawiali opór, kierowano kozaków. 24 stycznia 1874 roku oddział kozacki zaatakował obrońców świątyni w Pratulinie. W obronie wiary śmierć męczeńską poniosło trzynastu unitów: Wincenty Lewoniuk, Daniel Karmasz, Łukasz Bojko, Bartłomiej Osypiuk, Onufry Wasyluk, Filip Geryluk, Konstanty Bojko, Anicet Hryciuk, Ignacy Frańczuk, Jan Andrzejuk, Konstanty Łukaszuk, Maksym Hawryluk, Michał Wawryszuk. Męczennicy Podlascy zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II 6 października 1996 r. w 400 rocznicę ogłoszenia Unii Brzeskiej, która dała początek Kościołowi unickiemu.

24 stycznia

W dniach 24 – 29 stycznia na Jasnej Górze odbyły się coroczne rekolekcje chóru parafialnego Schola Cantorum Misericordis Christi. Rozważania rekolekcyjne prowadzone były przez oo. Paulinów. Rekolekcje miały głównie cel formacyjny, ale też połączone były z warsztatami muzycznymi. Podczas pobytu w Częstochowie chór zaśpiewał cztery koncerty.

30 stycznia

Proboszcz parafii – ksiądz kanonik Andrzej Witkowski podsumował wizytę duszpasterską, dziękując parafianom za życzliwe przyjęcie i wyrażając wdzięczność za zebraną ofiarę w kwocie 138 tys. 870 zł. Gospodarz parafii poinformował o ukończeniu prac przy nowych organach i oświadczył, że zgromadzone środki pozwolą na uregulowanie całej należności. Jednocześnie oznajmił, że rozpoczęto prace przy wykonaniu figury Jana Pawła II, który 1 maja zostanie ogłoszony błogosławionym. Figura będzie umieszczona w prezbiterium, symetrycznie do figury świętej siostry Faustyny.

2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego. W święto Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej obchodzony był już po raz trzynasty Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Został ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II. Hasło przewodnie tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego brzmiało: Osoby konsekrowane świadkami miłości. W tym roku już po raz szósty w Dniu Życia Konsekrowanego, po Mszach świętych, odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz klasztorów klauzurowych. W Polsce są 83 klasztory kontemplacyjne, w których żyje niemal 1400 mniszek. Siostry i bracia zakonni służą najuboższym i najbardziej potrzebującym: w szpitalach, placówkach opieki społecznej, w przytułkach i schroniskach, w domach samotnej matki, w noclegowniach i jadłodajniach dla bezdomnych.

Według najnowszych danych Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, na terenie Polski w 239 instytutach i zgromadzeniach zakonnych żyje ok. 40 tysięcy osób konsekrowanych. Msze św. sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. Podczas każdej Mszy świętej poświęcane były gromnice. O godz. 930 wewnątrz kościoła przeszła procesja z płonącymi świecami, będąca znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem i w blaskach Jego ewangelii. Głównym tematem tego święta przewijającym się przez całą liturgię włącznie z poświęceniem gromnic i procesją ze świecami było światło. Światło świecy symbolizuje Chrystusa: jedyną światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

6 lutego

Po Mszach świętych parafianie mieli możliwość nabycia rozważań księdza Józefa Szajdy Zaufać życiu i książki o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.

7 lutego

Kapłani i parafianie wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. księdza kanonika Zbigniewa Bieńkowskiego, długoletniego proboszcza parafii Świętej Anny. Mszy świętej pogrzebowej sprawowanej o godz. 1100 przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wraz z pasterzem Kościoła Siedleckiego Mszę świętą koncelebrowało ponad 200 kapłanów z diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej. W pogrzebie uczestniczyła rodzina zmarłego kapłana, przedstawiciele władz, poczty sztandarowe wyższych uczelni bialskich, szkół podstawowych i gimnazjalnych, straży miejskiej i straży pożarnej, pracownicy ośrodka Misericordia, a także mieszkańcy Wodyń, Dęblina i Białej Podlaskiej.

11 lutego

Światowy Dzień Chorego. O godzinie 930 została odprawiona Msza święta w intencji wszystkich chorych parafian oraz tych, którzy opiekują się chorymi. Podczas Mszy świętej został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Do tego sakramentu mógł przystąpić każdy, kto ukończył 60 rok życia i był w łasce uświęcającej.

13 lutego

Do parafii przybył ksiądz Mirosław Stańczuk, wygłosił Słowo Boże i po Mszach świętych zebrał ofiary do puszek na potrzeby swojej parafii na Ukrainie. Kapłani zapoznali parafian z Pismem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego o wprowadzeniu nowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu dzieci. W oparciu o Dokumenty Kościoła, stwierdzające, że chrzest jest sakramentem wiary i mając na uwadze ważne działanie związane z pogłębieniem życia chrześcijańskiego, którym jest wprowadzenie we wszystkich parafiach diecezji jednakowego programu przygotowania rodziców i rodziców chrzestnych przed udzieleniem sakramentu chrztu świętego dzieciom, pasterz Diecezji Siedleckiej napisał m.in.: Przyjęcie chrztu nie sprowadza się do załatwienia pewnych formalności i wypełnienia określonego rytu religijnego, pojętego na sposób mniej czy bardziej magiczny. Chrzest wprowadza człowieka w zupełnie nową rzeczywistość, w nowe życie, w życie inne od tego, które proponuje świat. Dlatego też udzielenie tego sakramentu domaga się stosownego przygotowania, czyli zainicjowania odpowiedniej wiary, wiary paschalnej, która po chrzcie będzie się rozwijać.

W przypadku małych dzieci chodzi o wiarę ich rodziców i rodziców chrzestnych, którą oni będą przekazywać dziecku. Pomocą w realizacji tego zadania ma służyć przygotowany cykl katechez, opublikowanych w książce pod tytułem Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy te, głoszone w poszczególnych parafiach, będą stopniowo wprowadzały w pełniejsze rozumienie znaczenia chrztu w życiu chrześcijanina(…) Drodzy Diecezjanie, jako Biskup Siedlecki widzę naglącą potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu świętego. Stąd też zarządzam, aby począwszy od Wielkiego Postu 2011 r. we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej wprowadzić ujednolicony sposób przygotowania do sakramentu chrztu świętego.

Dla przekazania zawartych w katechezach treści należy przeprowadzić przynajmniej cztery spotkania katechetyczne(..)Tą pracą należy objąć zarówno rodziców dziecka, jak i rodziców chrzestnych, mieszkających na terenie naszej diecezji. Jest zrozumiałe, że uczestniczenie w takim przygotowaniu do chrztu, kiedy jest już małe dziecko, może stanowić pewną trudność. Dlatego też zachęcam, aby wziąć udział w katechezach jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Jednak istotną rzeczą jest to, aby uczestnictwo w katechezach chrzcielnych nie było traktowane jako zaliczenie kolejnego kursu, ale jako szansa na wejście w inny, nowy styl życia. Mają temu pomóc przygotowane dla rodziców i rodziców chrzestnych Pomoce do katechez, w których obok streszczenia wysłuchanych katechez zawarte są pytania do osobistej refleksji i dzielenia się w rodzinie. Proszę więc, aby zarówno rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni, posiadali te Pomoce i zechcieli z nich skorzystać w domu. Wszystkim uczestnikom katechez z serca błogosławię.

26 lutego

Młodzieżowy chór parafialny śpiewał w Warszawie na Krajowym Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Mszy świętej w kościele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Bielanach, przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko z Watykańskiej Kongregacji do Spraw Świeckich. W Eucharystii uczestniczyło kilkudziesięciu duszpasterzy młodzieży z całej Polski, delegacje młodzieży ze wszystkich diecezji i wolontariusze, którzy wezmą udział w Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie. Obecny był duszpasterz młodzieży biskup Henryk Tomasik. Podczas Mszy świętej chór wykonał m.in. kompozycje Palestriny, Haendla, Chlondowskiego, Stuligrosza, Botora i po raz pierwszy w Polsce hymn Światowych Dni Młodzieży Madryt 2011 Mocni w wierze.

9 marca

Środa popielcowa rozpoczęła okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości: Świąt Paschalnych. Hasłem przewodnim tegorocznego Wielkiego Postu były słowa św. Pawła Apostoła zaczerpnięte z Listu do Kolosan: Z Chrystusem jesteście pogrzebani w Chrzcie, z Nim jesteście także wskrzeszeni. Wielki Post trwa od środy popielcowej do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, modlitwę i jałmużnę. Liturgia tego okresu jest wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet.

Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu, oraz radosna aklamacja Alleluja śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii. Zastępuje ją aklamacja Chwała Tobie, Królu wieków albo Chwała Tobie, Słowo Boże. Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, a gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. Msze święte w środę popielcową sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

Podczas Eucharystii miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem. W czasie Wielkiego Postu parafianie gromadzili się na nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa odprawiana była w piątki o godz. 1700. Rozważania przygotowywali członkowie grup parafialnych. W niedziele o godz. 1630 odprawiane były Gorzkie Żale. Kazania pasyjne głosił ksiądz Mikołaj Czernecki.

17 marca

Rodzina, przedstawiciele Braci Mniejszych Kapucynów, kapłani i parafianie zgromadzili się na Mszy świętej, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych ś.p. Stanisławy Miciuk – matki o. Stanisława Miciuka, misjonarza posługującego w Gwatemali. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz.

27 marca

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy świętych głosili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach: diakon Łukasz Iwaniec pochodzący z parafii Niepokalanego Serca NMP w Wilczyskach i alumn Przemysław Świderski z parafii Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach. Ofiary złożone na tacę przeznaczone zostały na potrzeby seminarium. Klerycy rozprowadzali również książkę Słuchaj mój ludu zawierającą rozważania do Ewangelii na niedziele, święta i uroczystości w roku A. Rozważania przygotowali moderatorzy i wychowawcy WSD w Siedlcach. Po Mszach świętych odbyła się zbiórka do puszek dla ofiar tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Japonii. Domowy Kościół zapraszał rodziny parafialne do pogłębienia życia chrześcijańskiego rodzin. Zaproszenie kierowali przedstawiciele wspólnoty.

3 kwietnia

O godz. 1900 w sali chóru parafialnego został zorganizowany wieczór poetycko – muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II.

8 – 9 kwietnia

Schola Cantorum Misericordis Christi uczestniczyła w V Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Przesłuchania konkursowe odbywały się w kościele Świętego Piotra i Pawła. Parafialny chór zdobył II nagrodę: Srebrny Dyplom w kategorii Chórów Kościelnych.

10 kwietnia

O godz. 1230 sprawowana była Eucharystia w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a o godz. 1900 chór młodzieżowy wykonał koncert pasyjny O Crux, ave spes unica (Bądź pozdrowiony Krzyżu, jedyna nadziejo nasza) poświęcony ofiarom tej katastrofy. Podczas koncertu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego, przygotowani przez profesora Jana Gałeckiego, recytowali poezję polską o krzyżu. Kapłani, podczas Mszy świętych odczytywali przesłanie Rady Stałej Episkopatu Polski wzywające do modlitwy za ofiary katastrofy smoleńskiej. W liście wystosowanym na pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej biskupi wspominali smutny moment historii po ukazaniu się pierwszych wiadomości o katastrofie smoleńskiej: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zgromadziły się spontanicznie tłumy ludzi. Składano kwiaty i wieńce, palono znicze, odmawiano modlitwy. W wielu miastach były celebrowane Msze Święte w intencji ofiar katastrofy. Odbyły się marsze pamięci, wiążące się też z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył się 18 kwietnia w Krakowie, uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób; uroczystość oglądały w telewizji miliony. Kraj ogarnęła narodowa żałoba, także dlatego, że ta śmierć ujawniła nam prawdziwą wartość osób, które zginęły. Biskupi podkreślili, że po katastrofie życie już nigdy nie będzie takie same. W naszej Ojczyźnie zawsze będzie po nich puste miejsce.

Ile czasu potrzeba, aby dobrze przeżyć czas pożegnania bliskich nam osób? –pytali. W sumie jednak nie tyle ważna jest długość czasu poświęconego na żałobę, ile sposób, w jaki zdołamy ten czas przeżyć. Właściwe granice żałobie wyznacza miłość – napisali w dokumencie. Cmentarz nie może stać się naszą świątynią, ani naszym domem. Nie pomożemy zmarłym zatrzymując się w nieskończoność przy grobie. Nie odnajdziemy tam naszych bliskich, ponieważ oni przeszli już do wieczności i odtąd miejscem spotkania z nimi jest wiara i ufna modlitwa, a także podjęcie ideałów ich życia. Natomiast samo doświadczenie żałoby może zaowocować naszą większą dojrzałością duchową – przypominali członkowie Rady Stałej Episkopatu, wzywając do modlitwy za zmarłych, która jest jedyną pomocą, jakiej zmarły potrzebuje. Wtedy to cześć dla naszych zmarłych nie będzie tylko i wyłącznie powierzchownym kultem w postaci pomników, tablic, lampek i kwiatów oraz łez żalu – napisali. Niech ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej Ojczyźnie, Europie i świecie. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki – wzywali biskupi i przytaczali fragment Pisma Świętego: Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. Dziękując Bogu za bohaterskie życie ofiar Katynia oraz dobro służących Ojczyźnie ofiar katastrofy smoleńskiej uszanujmy pamięć ich czynów. Niech one pobudzą nas do mądrej i bezinteresownej służby na rzecz dobra wspólnego. Módlmy się jednocześnie do miłosiernego Boga, aby wzbudził nowych synów i córki Ojczyzny, pragnących służyć ofiarnie i odważnie ludziom nowych czasów – zakończyli swój list członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

14 – 17 kwietnia

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne przygotowujące do świąt Zmartwychwstania Pańskiego głosił znany parafianom ksiądz Andrzej Danieluk – prefekt Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej. Słowo Boże głoszone przez księdza Andrzeja głęboko zapadało do serc wiernych i skłaniało do szczerego przeanalizowania własnego życia w świetle wskazań Ewangelii.

17 kwietnia

Niedziela palmowa zakończyła rekolekcje wielkopostne. Tradycyjnie, podczas Mszy świętych miał miejsce obrzęd poświęcenia palm. Na Mszy świętej o godz. 1100 do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zostało przyjętych dziewięciu lektorów: Mateusz Andrynowski, Maciej Bielecki, Adam Biełuszko, Maciej Czapski, Marcin Mirosławski, Kamil Podkański, Dawid Popławski, Bartłomiej Sznajder i Kacper Szostakiewicz. Lektorzy zostali pobłogosławieni przez swojego opiekuna, księdza Sławomira Matejka Świętą księgą Ewangeliarza. Następnie nowi lektorzy, w obecności celebransa Eucharystii – księdza Sławomira Matejka, księdza proboszcza Andrzeja Witkowskiego, księdza prałata Mieczysława Lipniackiego i księdza prefekta Andrzeja Danieluka, podchodzili do stóp ołtarza kładli rękę na Ewangeliarzu i całując go przyjęli Księgę Pisma Świętego.

Na koniec wypowiedzieli przyrzeczenie: Dziękując na łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekamy powierzone zadanie wypełniać gorliwie i sumiennie; przyrzekamy czytać wyraźnie Słowo Boże i żyć według niego. Amen. Wieczorem znaczna część parafian wzięła udział w Drodze Krzyżowej dla mieszkańców miasta, która o godz. 1900 wyruszyła z parafii Wniebowzięcia NMP do parafii Świętej Anny.

21 – 24 kwietnia

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęło się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 1800. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Witkowski. Celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej przypomniała licznie zgromadzonym wiernym Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką, podczas której Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się o godz.1700. Wielki Piątek był dniem zadumy, w czasie którego parafianie rozważali mękę Chrystusa. Liturgia tego dnia była przepojona powagą oraz skupieniem, ale też przepełniona nadzieją na zbawienie. Wigilia Paschalna rozpoczęła się w sobotę o godz. 2000.

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowiły nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego były bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Treści uroczystej Eucharystii wskazywały na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a także prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia. Pamiętając o ogromnej wadze Triduum Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także pięknie liturgii, kapłani, służba liturgiczna oraz wierni świeccy zadbali o to, aby wszyscy gromadzący się w świątyni mogli jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego.

29 – 30 kwietnia

Czterdziestogodzinne nabożeństwo przed odpustem Miłosierdzia Bożego połączone było z duchowym przygotowaniem do beatyfikacji Jana Pawła II. Rozpoczęło się w piątek Mszą świętą o godz. 930. O godz. 1200 na modlitwie Anioł Pański i różańcu zgromadziło się Koło Żywego Różańca Kobiet, o godz. 1500 odprawiona została nowenna do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 1600 adorację prowadziło Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. O godz. 1800, po zakończeniu adoracji sprawowana była Msza święta z homilią. Taki sam porządek czterdziestogodzinnego nabożeństwa miał miejsce w sobotę. W sobotę o godz. 1200 na modlitwie Anioł Pański i różańcu zgromadziła się wspólnota Domowego Kościoła wraz z opiekunem księdzem Michałem Pawlonką. O godz. 1900 modlitewne czuwanie przed beatyfikacją Jana Pawła II prowadziła młodzież oazowa z księdzem Mikołajem Czerneckim.

1 maja

Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 1037 Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Spełniając życzenie naszego brata, kardynała Agostino Vallini, naszego wikariusza dla diecezji rzymskiej, wielu innych naszych braci w biskupstwie oraz wielu wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, papieżowi przysługiwał tytuł błogosławionego i aby można było obchodzić jego święto w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 22 października.W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – brzmiała wypowiedziana przez Benedykta XVI formuła beatyfikacyjna. Po jej wygłoszeniu wierni odpowiedzieli: Amen. Rozległy się rzęsiste brawa. Na frontonie odsłonięto portret błogosławionego sporządzony na podstawie jednej z fotografii wykonanej przez polskiego fotoreportera Grzegorza Gałązkę. Chór zaintonował pieśń: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, otwórzcie wasze serca Panu miłością Chrystusa. Wśród ponadmilionowej rzeszy pielgrzymów obecni byli przedstawiciele parafii Chrystusa Miłosiernego z księdzem prałatem Mieczysławem Lipniackim.

W parafii odbyły się doroczne uroczystości odpustowe. Msza święta odpustowa została odprawiona o godz. 1300, tuż po uroczystościach beatyfikacyjnych. Eucharystia była uwielbieniem Bożego Miłosierdzia i podziękowaniem za wyniesienie na ołtarze papieża Polaka. Mszę świętą celebrował ksiądz dziekan Mariusz Daniluk – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. Słowo Boże wygłosił ksiądz Piotr Paćkowski – wykładowca KUL, prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores. W homilii nawiązał do tajemnicy Miłosierdzia Bożego. O tajemnicy Miłosierdzia Bożego możemy przeczytać już w Piśmie Świętym. Miłosierdzie Boże wychwalane jest już w psalmach. Do niego ciągle odwoływał się także w swoich modlitwach Jezus. Nauczanie apostołów, pierwszych papieży, doktorów, teologów i świętych również dotyczyło tej tajemnicy.

Dopiero jednak XX wiek przyniósł jawne objawienie, czym jest Boże Miłosierdzie. Potrzeba było Jana Pawła II, on pokazał nam, że obraz z objawień siostry Faustyny to ikona Zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi do każdego z nas i mówi: Nie lękaj się – powiedział. Kaznodzieja podkreślił, że: w kategorii znaku można rozpatrywać to, że tajemnicę miłosierdzia przyniosła polska zakonnica, a Święto Miłosierdzia ustanowił polski papież. Odnosząc się do nauczania błogosławionego Jana Pawła II powiedział: Jan Paweł II uczył, że Boże Miłosierdzie to obecność dobra w świecie zła. Uczulał też, że świat będzie usiłował zdewaluować to wszystko, czego doświadczamy w obecnych dniach. Zechce nam odebrać radość z beatyfikacji i sfrustrować tym, że nie znamy nauczania naszego Rodaka. Zaraz będzie nam się wypominać, że zatrzymaliśmy się tylko na kremówkach. Kapłan wzywał by wierni nie dali sobie tego wmówić. Dobrze by było, gdybyśmy znali dzieła Jana Pawła II.(…)To coś dla każdego z nas. My mamy odkryć tę normalną świętość papieża. Był nią duch modlitwy, związanie z Chrystusem, zawierzenie i przekonanie, że On żyje. To wyznaczniki znajomości nauki papieża i tym mamy się zachwycać. Niekoniecznie musimy prowadzić teologiczne dysputy nad jego nauczaniem, choć dobrze by było, gdybyśmy je poznali – tłumaczył ksiądz Piotr Paćkowski.

Msza święta zakończyła się litanią do błogosławionego Jana Pawła II i procesją eucharystyczną. O godz. 1900 odbył się koncert papieski w wykonaniu chóru parafialnego, Lwowskiej Orkiestry Kameralnej i Kwintetu Blaszanego La Spiritata z Warszawy. Tego wieczoru licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali m.in. pieśni: Zwycięzca śmierci, Otrzyjcie już łzy płaczący, a także Tu es Petrus, Ubi Caritas i Misericordia Domini. Koncert zakończyło radosne Alleluja Haendla.

8 maja

Pod hasłem Mów, o Panie, Twój kościół Cię słucha rozpoczął się III Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego celem było pogłębienie zrozumienia i popularyzacja Pisma Świętego. Kapłani i wierni podczas niedzielnych Mszy świętych prosili Pana Boga o potrzebne łaski dla księdza prałata Stanisława Pawluczuka. Ksiądz kanonik Andrzej Witkowski o godz. 1230 odprawił Mszę świętą w intencji Solenizanta. W parafii gościła siostra Wioletta Wróbel – salezjanka pracująca na Wschodzie. Misjonarka posługuje na terenach wschodnich od 2001 roku. Przez cztery lata pracowała w Mińsku na Białorusi, gdzie wykonywała posługę związaną z charyzmatem salezjańskim, czyli z dziećmi i młodzieżą. Jej praca polegała na prowadzeniu grup muzycznych, teatralnych i biblijnych. Siostra prowadziła również katechezy przy parafii przygotowujące do przyjęcia Sakramentów Świętych. Kolejne lata pracy, to posługa w Gruzji, wśród Ormian. Siostra Wioletta zbierała datki do puszek na potrzeby swojego zakonu.

13 maja

Kapłani posługujący w parafii oraz wierni wzięli udział w pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim. Procesja fatimska zorganizowana dla mieszkańców Białej Podlaskiej wyruszyła o godz. 1900 z parafii Świętego Michała Archanioła do parafii Błogosławionego Honorata.

14 maja

Mali Pomocnicy Maryi z III klasy szkoły podstawowej: Adam Komoszyński, Izabela Komoszyńska, Natalia Minicz, Natalia Raczkowska, Dominika Silipicka, Jakub Jarząbkowski, Filip Bieliński i II klasy szkoły podstawowej: Damian Pawluczuk, Angelika Tkaczyk, i Kinga Ibiańska udali się ze swoim opiekunem księdzem Michałem Pawlonką na wyprawę rowerową. W opiece nad dziećmi pomagał pan Zbigniew Pawluczuk z Domowego Kościoła. Młodzi cykliści wyruszyli na trasę o godz. 900. Wyjeżdżając sprzed kościoła skierowali się ulicami Kardynała Wyszyńskiego, Leszczynową i Sidorską w stronę Czosnówki, gdzie miał miejsce pierwszy odpoczynek. Kolejny odpoczynek uczestnicy wyprawy zorganizowali przy parafii Narodzenia NMP w Ortelu Książęcym. Celem wyprawy była parafia NMP Królowej Polski w Kościeniewiczach.

Po modlitwie Anioł Pański nieco strudzeni turyści udali się do państwa Nieścioruków, gdzie przy pomocy państwa Barbary i Mariusza Komoszyńskich z Domowego Kościoła zostało przygotowane ognisko. Pieczone kiełbaski i odpoczynek przy sprzyjającej słonecznej pogodzie i orzeźwiającym wiaterku pozwoliły szybko zregenerować siły i ruszyć w drogę powrotną. Wyprawa zakończyła się o godz. 1500. Dzieci pokonały na rowerach 36 kilometrową trasę i nieco zmęczone, ale radosne pytały opiekunów o kolejną wyprawę.

W sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej, pod przewodnictwem księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, odbył się Kongres eklezjologiczny podsumowujący roczną pracę formacyjną w rejonie bialskim z programem Chrzest w życiu i misji Kościoła. W Kongresie udział wzięło 200 osób z sześciu dekanatów: bialskiego północ, bialskiego południe, janowskiego, łosickiego, międzyrzeckiego i terespolskiego. Obecni byli przedstawiciele parafii Chrystusa Miłosiernego z księdzem proboszczem Andrzejem Witkowskim. Odpowiedzialnym za głoszenie katechez w rejonie bialskim był ksiądz Paweł Siedlanowski.

15 maja

Czwarta Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, to dzień, w którym Kościół obchodził 48 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczął on Tydzień Modlitw w tej intencji. Tegoroczny tydzień modlitw o powołania przebiegał pod hasłem Troska o powołania w Kościele lokalnym. Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św. głosił pochodzący parafii kapucyn o. Stanisław Miciuk. Ojciec Stanisław pracuje na misjach od 1983 roku. Pierwszą placówką była Gwatemala, kolejne to: Białoruś, Litwa, Łotwa, i Włochy. Do Gwatemali i Salwadoru wrócił ponownie w 2002 roku. Kiedy 28 lat temu o. Miciuk przybył do Gwatemali, trafił do stutysięcznej parafii. Posługiwało w niej czterech kapłanów. Oprócz kościoła głównego były 53 kaplice dojazdowe, leżące w promieniu 40 km od miasta. Był najmłodszy, więc najczęściej posyłano go na wiele dni w góry, gdzie jeździł od wspólnoty, do wspólnoty. Odległości były duże, a trasę trzeba było pokonać konno lub pieszo. W chwili obecnej prawie wszędzie misjonarz dojeżdża autem lub motorem. Posiada samochód terenowy zakupiony z pomocą katolików z Niemiec i motor nabyty dzięki składkom zebranym w Polsce.

Początki misyjnej pracy w Gwatemali były ciężkie także ze względu na klimat, jedzenie, zwyczaje i mentalność ludzi. Trudno było przyzwyczaić się do klimatu z dwiema porami: suchą i deszczową. Codzienny posiłek to kukurydziane placki i czarna fasola. W Gwatemali wiele niebezpieczeństw płynie z natury. We znaki daje się klimat. Przeciętna temperatura sięga 30 – 35oC, a przed porą deszczową nawet 45oC. Problemem są również ameby, czyli drobnoustroje żyjące w wodzie, powodujące kłopoty żołądkowe, które bez interwencji lekarza mogą skończyć się śmiercią. Zagrożenie płynie również ze strony ludzi. Rząd przestaje sobie radzić z grupami przestępczymi wciągającymi w swoje kręgi coraz więcej ludzi. Kraj zmaga się z biedą i bezrobociem. Dzielnice skrajnego ubóstwa sąsiadują z przepychem. Nowoczesne osiedla otoczone są slumsami pełnymi domów zbitych z kawałków drewna i blachy.

Ojciec Stanisław pracuje wśród Indian. Parafii, w której posługuje, patronuje św. Franciszek z Asyżu. Praca duszpasterska opiera się głównie na ludziach świeckich. W parafii istnieje wiele grup religijnych, są ministranci, scholie dziecięce, zespoły młodzieżowe i chóry. Z zespołami misjonarz wyjeżdża w teren na koncerty. Podczas koncertów zawsze jest sprawowana Msza św. i głoszona katecheza. W spotkaniach bierze udział od kilkuset do kilku tysięcy młodzieży. Ojciec Miciuk doświadcza wiele życzliwości od swoich parafian. Jak twierdzi, zawsze może liczyć na opiekę medyczną, pomoc przy naprawie pojazdów, a także wsparcie materialne w razie nagłej potrzeby. Współczesna technika minimalizuje w pewnym stopniu tęsknotę za ojczyzną, do której przyjeżdża na urlop co cztery lata. Obecnie komunikuje się z rodziną i współbraćmi za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu. Parafianie hojnie wsparli ofiarami ojca Stanisława przed kolejnym wyjazdem na misje. Tym razem do Salwadoru. O godz. 1900 w ramach VI Wielkanocnych Koncertów Muzyki Sakralnej wystąpił Jasnogórski zespół wokalny Camerata z Częstochowy pod dyrekcją Jarosława Jasiury. Chór zaprezentował powstałą na przestrzeni wieków muzykę sakralną ku czci NMP.

16 maja

Święto św. Andrzeja Boboli Patrona Polski. Msza święta koncelebrowana o godz. 1800 sprawowana była w intencji księdza proboszcza z racji przypadających w tym dniu imienin. Przedstawiciele parafian złożyli czcigodnemu Solenizantowi życzenia i wręczyli kwiaty. Nie zabrakło życzeń od dzieci. Uczniowie klasy VI e Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5, Sandra Papińska i Kacper Truszczyński pod opieką katechetki Anny Sekuły wyrecytowały okolicznościowy wierszyk, którego z uśmiechem na ustach wysłuchał przejęty życzliwością zgromadzonych gospodarz parafii.

22 maja

Podczas Mszy świętej o godz. 1230 biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski pobłogosławił nowe organy. W uroczystości udział wzięli księża z dekanatu Biała Podlaska Południe na czele z dziekanem księdzem prałatem Ryszardem Kardasem. Wszelkie instrumenty muzyczne pozwalają nam głębiej przeżywać fakt i proces naszego jednoczenia się – mówił w homilii bp Kiernikowski. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia i znakiem jedności. Wszystko, co służy gromadzeniu się rozproszonych przez grzech ludzi, by w nawróceniu stawali się jednością, trzeba wspierać. Pieśń chwały należy się Panu. Ci, którzy go słuchają, potrafią ją wyśpiewać. Święty Augustyn podkreśla, że nową pieśń śpiewają nowi ludzie. Człowiek odkupiony w Chrystusie staje się pieśnią nową we wspólnocie zgromadzonej na słuchaniu słowa i celebracji liturgii – nauczał biskup.

Na zakończenie Mszy świętej słowa podziękowania księdzu biskupowi wygłosił proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Witkowski: W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za pobłogosławienie nowych organów w naszej świątyni i Eucharystię celebrowaną w naszej intencji. Składam również podziękowanie kapłanom uczestniczącym w tej uroczystości na ręce wikariusza generalnego Kurii Diecezjalnej księdza prałata Piotra Sawczuka. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli dzisiaj do naszego Sanktuarium na Mszę św., podczas której pobłogosławione zostały nowe organy. Przypominając historię powstania organów gospodarz parafii powiedział: 16 kwietna 2003 roku poprzedni proboszcz ksiądz prałat Mieczysław Lipniacki podpisał wstępną umowę dotyczącą budowy organów w naszym kościele. 16 maja tego samego roku uzyskał zgodę biskupa siedleckiego na rozpoczęcie ich budowy. Na ten cel przekazał wykonawcy 40 tys. złotych. W 2004 roku nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza. 23 lutego 2006 roku skierowałem pismo do Kurii Diecezjalnej w Siedlcach o zatwierdzenie prospektu nowych organów. 14 marca tego samego roku ksiądz biskup ordynariusz wyraził zgodę na realizację zamierzonej inwestycji. 3 sierpnia 2006 roku została podpisana ostateczna umowa i rozpoczęły się prace przy budowie organów.

Ksiądz proboszcz podziękował serdecznie budowniczym organów i opowiedział o ich pracy: Budowa trwała 5 lat. Wykonawcą organów jest organmistrz Grzegorz Stawowy z Sandomierza. Nad całością czuwał ksiądz Jan Chwałek, emerytowany profesor KUL. Prospekt organowy zaprojektował artysta rzeźbiarz Wojciech Bałos z Grzechynii k/Makowa Podhalańskiego, a wykonał stolarz Mieczysław Parchomiuk – nasz parafianin. O kosztach budowy i gromadzeniu środków na ten cel powiedział: Koszt budowy organów to 740 tys. złotych. Parafia zgromadziła w ciągu ostatnich 5 lat środki materialne na wypłatę należności za wykonaną pracę. 10% całej sumy, to ofiary indywidualne, a pozostałe pieniądze pochodzą z ofiar składanych przy kolędzie i na tacę. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom budowy nowych organów. Po zakończonej Eucharystii możliwości nowych organów zaprezentował absolwent KUL organista Stanisław Dziwiszek. Wprowadzenie do poszczególnych utworów zrobił Piotr Karwowski. Nowy instrument składa się z prawie 2 tysięcy piszczałek i może wydobyć 28 głosów. O godz. 1700 J.E. ksiądz bp Zbigniew Kiernikowski przewodniczył Eucharystii, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania 119 uczniom trzecich klas gimnazjalnych. Przygotowaniem młodych ludzi do przyjęcia sakramentu zajmował się ksiądz Mikołaj Czernecki.

29 maja

Eucharystia o godz. 900 sprawowana była w intencji 100 dzieci klas drugich szkoły podstawowej, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Witkowski. Homilię wygłosił ksiądz kanonik Piotr Paćkowski. Przygotowaniem dzieci do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii zajmował się ksiądz Michał Pawlonka. Dzieci pierwszokomunijne ofiarowały w darze dla parafii świecznik pod paschał. Podczas niedzielnych Mszy świętych odczytane zostało Słowo Biskupa Siedleckiego o działalności i o potrzebach Katolickiego Radia Podlasie. W liście skierowanym do diecezjan ks. biskup napisał m.in.: Dnia 9 lipca br. mija 19 lat od powstania Katolickiego Radia Podlasie – naszej diecezjalnej rozgłośni. Będziemy uroczyście świętować tę rocznicę 19 czerwca w Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie.

Jak zwykle jubileusz Radia stanie się okazją do spotkania Koła jego Przyjaciół. Zapraszam na to świętowanie nie tylko zrzeszonych słuchaczy, ale wszystkich, którym bliskie jest Katolickie Radio Podlasie.(…)Po 19 latach Katolickie Radio Podlasie to coś więcej niż tylko rozgłośnia radiowa. To instytucja, która służy naszej diecezji, Biskupowi, w szczególności w jego posłudze pasterskiej. To także Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, Bractwo św. Judy Tadeusza, Fundacja Centrum Prasowo-Radiowe. Od roku istnieje też Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, który powstał z inicjatywy radiowego zespołu. Nadto wokół tej rozgłośni powstają liczne projekty zmierzające do promocji naszego regionu, do budowania wspólnoty na różnych płaszczyznach. Organizowane są spotkania, pielgrzymki, podejmowane działania kulturotwórcze przez wspieranie miejscowych twórców i lokalnych imprez. Katolickie Radio Podlasie to dzieło życia wielu oddanych mu pracowników i przyjaciół; to miejsce wykorzystania indywidualnych talentów ludzkich dla dobra całej wspólnoty.(…) W trakcie naszego spotkania będziemy się też modlić o to, by trud grona pracowników i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie nie poszedł na marne, byśmy wszyscy uczyli się wybierać między tym, co ulotne i bezwartościowe, choć może atrakcyjnie opakowane, a tym, co służy rozwojowi naszego ducha, co m.in. dzięki naszym lokalnym mediom mamy na wyciągnięcie ręki.

Kościół nie tylko ma prawo, ale i obowiązek budować, rozwijać nowoczesne silne media, których zadaniem jest przekazywanie niezmiennej prawdy o Bogu i człowieku. Dzięki tym mediom możemy zobaczyć nieco inny, ale bardziej prawdziwy obraz świata i naszych problemów. Możemy otrzymać pomoc w rozwijaniu wiedzy religijnej, poprzez codzienną lekturę Pisma Świętego, poprzez prezentację książek i periodyków religijnych, zachętę do codziennej rozmowy z najbliższymi, a także do włączania się w życie parafii, w życie wspólnot i ruchów kościelnych. Potrzeba nam wzmocnienia naszej wiary nie tylko poprzez katechizację naszych dzieci, ale i nas dorosłych. Potrzeba nam zanurzenia się w tajemnicy chrztu świętego, zrozumienia Eucharystii. Wyznajemy często nasze przywiązanie do Kościoła, ale coraz rzadziej przyjmujemy słowo Chrystusa i sakramenty, jako moc do przemiany naszego życia i światło w naszej codzienności, w spotkaniach i relacjach z naszymi bliskimi. Wobec wielkiej liczby depresji, załamań, przeżywania lęku przed śmiercią, przed następnym dniem, przed spotkaniem z drugim człowiekiem, trzeba zadać sobie pytanie, czy mamy świadomość, że Chrystus ma moc dać nam życie w sytuacjach, gdy doświadczamy braku, krzywdy i cierpienia?

Drodzy Diecezjanie! Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do istnienia i rozwoju Katolickiego Radia Podlasie i wszystkim dziełom, które zrodziły się wokół niego. Powstały one, istnieją i rozwijają się dzięki olbrzymiemu wysiłkowi zespołów redakcyjnych, przyjaciół radia i słuchaczy. Dziękuję za modlitwę, za ciężką odpowiedzialną pracę i dary materialne. W tym roku te ostatnie wydają się szczególnie istotne, bowiem przyszedł czas uiszczenia opłaty w wysokości około pół miliona złotych za prawo do nadawania programu, czyli tak zwanej koncesji. Zespół radiowy zadbał o wszelkie kwestie formalne i merytoryczne, ale bez naszej wspólnej pomocy radio może nie udźwignąć samodzielnie ciężarów finansowych, co musiałoby się wiązać z ograniczeniem czasu nadawania programu. Mając to na względzie, wyznaczam na niedzielę 5 czerwca zbiórkę ofiar na tacę, które w całości zostaną przeznaczone na opłacenie koncesji. Wszystkim, którzy okażą troskę o dalsze istnienie Katolickiego Radia Podlasie z serca błogosławię.

5 czerwca

W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego na Mszy świętej o godz. 900 dzieci III klas szkoły podstawowej świętowały rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej. Uroczystość rocznicową przygotował ksiądz Michał Pawlonka. Taca niedzielna przeznaczona została na opłacenie koncesji przez Katolickie Radio Podlasie. Przed kościołem została zorganizowana zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

7 czerwca

Modlitwie różańcowej nadawanej na żywo o godz. 2030 ze studia Katolickiego Radia Podlasie przewodniczył Oddział Parafialny Koła Przyjaciół radia. Członkowie Koła wraz z księdzem Mikołajem Czerneckim modlili się w intencji kapłanów posługujących w parafii, wszystkich parafian, zespołu radiowego i radiosłuchaczy. Prosili również Boga o potrzebne łaski dla Pasterza Diecezji księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z racji dziewiątej rocznicy Ingresu.

13 czerwca

O godz. 2000 na ulice Osiedla Młodych wyruszyła procesja fatimska. Nabożeństwu różańcowemu przewodniczył ksiądz Sławomir Matejek. Rozważania prowadziła młodzież KSM.

17 czerwca

Piotr Jarosiewicz, alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie przyjął w katedrze drohiczyńskiej święcenia diakonatu z rąk księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Na podniosłej uroczystości swojego parafianina obecny był ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski. W homilii skierowanej do diakonów i zebranych gości Jego Ekscelencja zauważył, iż gotowość do oddania życia za przyjaciół stanowi szczyt miłości ziemskiej i do tego powinni być przygotowani nowi diakoni. Ksiądz biskup stwierdził, że dla głosiciela Słowa Bożego, jakim jest każdy diakon, żadne trudności nie powinny być straszne, bo Bóg jest zawsze z nim. Co więcej, Bóg znał nas już przed naszym poczęciem i prowadzi nas przez całe życie.

Odnosząc się do funkcji diakona we współczesnym Kościele biskup Antoni Dydycz powiedział, że diakonat i rozwój duchowy powinny iść zawsze razem. Dzięki posłudze apostolskiej diakoni są napełniani Duchem Świętym i mądrością. Nawiązując do patrona dnia, świętego Brata Alberta, biskup dodał, że ta postać powinna być wzorem służby nie tylko dla nowych diakonów, ale i dla wszystkich chrześcijan. Święcenia diakonatu to pierwszy stopień święceń w Kościele katolickim. Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom przy ołtarzu i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji.

19 czerwca

2 500 osób zgromadziło się w Pratulinie na obchodach 19 rocznicy istnienia Katolickiego Radia Podlasie. Gościem honorowym był nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Tegoroczne obchody rocznicy istnienia KRP były tym bardziej wyjątkowe, że zbiegły się z Diecezjalnym Dniem Dziękczynienia za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II, świętem młodych katolików diecezji siedleckiej, czyli Jerychem Młodych oraz II Diecezjalną Pielgrzymką Samorządowców organizowaną przez Akcję Katolicką. Mszę świętą koncelebrowali: nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski i licznie przybyli kapłani. W homilii arcybiskup Migliore mówił o tajemnicy Trójcy Świętej, obrazując ją przykładem współczesnych migracji.

Wspomniał też o diecezjalnej rozgłośni: Życzę Radiu, aby było skutecznym instrumentem, które pomaga ludziom, rodzinom i grupom żyć na Ziemi, tak jakby już się było w niebie. Niech udaje mu się włączać słuchacza w codzienną lekturę Słowa Bożego, które inspiruje i oczyszcza. To słowo potrafi cementować jedność rodzin i społeczności lokalnych, mimo prób dzielenia, sporów czy przeciwstawiania. W uroczystości wzięli udział pielgrzymi z parafii Chrystusa Miłosiernego: członkowie Koła Przyjaciół KRP, sympatycy rozgłośni, młodzież zrzeszona we wspólnotach parafialnych z księdzem Sławomirem Matejkiem i młodzież Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z księdzem prefektem Andrzejem Danielukiem. Słowo Boże w parafii głosił ks. Marek Jaśkowski.

23 czerwca

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. W święto całego Kościoła uroczystą Eucharystię w intencji parafian celebrował o godz. 1100 ksiądz kanonik Andrzej Witkowski w asyście diakona Piotra Jarosiewicza. Po Mszy świętej na ulice osiedla wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy usytuowanych u zbiegu ulic: Kardynała Wyszyńskiego i Kąpielowej, Kąpielowej i Orzechowej, Orzechowej i Leszczynowej, Leszczynowej i Kardynała Wyszyńskiego.

W procesji wzięli udział wszyscy kapłani posługujący w parafii i licznie zgromadzeni wierni. Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski dokonał aktu poświęcenia nowego krzyża, który został usytuowany w miejscu pierwszego na osiedlu krzyża postawionego przed wieloma laty przy skrzyżowaniu ulic Kąpielowej i Orzechowej. Procesja zakończyła się błogosławieństwem eucharystycznym i odśpiewaniem dziękczynnego Te Deum.

29 czerwca

W kaplicy dojazdowej w pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czosnówce odbyły się uroczystości odpustowe. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił kapelan szpitala w Białej Podlaskiej ksiądz Andrzej Zozula.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Strony: 1 2 3 4 5 6