Koncert oratoryjny “Biała Podlaska dziękuje Ojcu Świętemu”

Koncert oratoryjny „Biała Podlaska dziękuje Ojcu Świętemu”

Oratorium

” Siedem ostanich słów Zbawiciela na Krzyżu”

JOSEPHA HAYDNA

Jak głosi tradycja, dzieło to powstało na specjalne zamówienie Biskupa Kadyksu. Po raz pierwszy zastało wykonane w 1787 r.  roku w kościele Santa Queve. Podczas wielkopiątkowego nabożeństwa , w świątyni spowitej kirem ksiądz Biskup wypowiadał jedno z siedmiu ostatnich słów Zbawiciela umierającego na krzyżu, następnie wygłaszał krótką homilię , po czym następowała zbiorowa modlitwa duchownego i wiernych. W tym czasie rozbrzmiewała muzyka sprzyjająca filozoficznej refleksji nad słowami Ewangelii. Ostateczne opracowanie i ukończenie tego dzieła zabrało, nawet tak genialnemu kompozytorowi jak Haydn, ponad dwadzieścia lat. Świadczy to niewątpliwie o bardzo osobistym podejściu twórcy do wykonywanej pracy. Ukazuje w wyraźnym świetle mistycyzm i powagę , którymi pragnie podzielić się autor ze słuchaczami. Haydn był austriackim kompozytorem okresu klasycyzmu. Najstarszym z tzw. trzech klasyków wiedeńskich, obok Mozarta i Beethovena . Ta przepiękna produkcja została wystawiona po raz pierwszy  na zaproszenie Telewizji Polskiej 8 kwietnia 2005 roku. Jako jedyna Orkiestra w Polsce w tym dniu, za zgodą Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, wykonaliśmy to przepiękne Oratorium po raz pierwszy w Kościele Św. Anny w Warszawie o godz. 7 na dwie godziny przed centralną ceremonią żałobną Ojca Świętego z Watykanu. Koncert był transmitowany na żywo przez Program 1 Telewizji Polskiej oraz TV Polonia. W latach 2005 – 2013 Warszawska Orkiestra Symfoniczna SONATA im. Bogumiła Łepeckiego zrealizowała 52  koncerty oratoryjne w hołdzie Janowi Pawłowi II w każdą rocznice śmierci Ojca Świętego. Koncerty były realizowane z władzami województw, miast i powiatów samorządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Koncerty orkiestry były wysłuchane przez ponad 50-tysięczną publiczność społeczności lokalnych w Polsce i zostały zaprezentowane w 52 miasta Polski  w 6-ściu województwach : mazowieckim, łódzkim, podlaskim, lubelskim, śląskim i świętokrzyskim.

Honorowy Patronat nad poszczególnymi koncertami oratoryjnymi objęli marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, starości i wójtowie województw, miast i powiatów samorządu Rzeczpospolitej Polskiej. Honorowy patronat nad poszczególnymi koncertami oratoryjnymi objęli hierarchowie Kościoła Rzymsko-Katolickiego Serdecznie zapraszam zatem na to wyjątkowe wydarzenie wszystkich Państwa informując jednocześnie iż orkiestrą będzie  dyrygował  wspaniały polski dyrygent Pan Stanisław Winiarczyk który przez ponad 10 lat wzbogacał swój warsztat w  Akademii Mozartowskiej w Austrii  powołanej przez Sandora Vegha uważanego za największego odtwórcę dzieł Haydna, Mozarta i Schuberta. Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego od 30 lat jest wpisana swymi osiągnięciami w kulturę narodową którą współtworząc współcześnie promuje w Polsce, Europie i na Świecie. Występowała w takich miastach jak Paryż ,Londyn, Sztokholm, Wiedeń, Tel Awiw, Guadalajara, Essen, Duisburg, Recklinghausen, Birstonas, Ostersund, Warszawa, Kraków, Katowice,i wiele innych. Jej koncertów wysłuchało w sposób bezpośredni około 500 tysięcy słuchaczy zaś za pośrednictwem Telewizji Polskiej, Niemieckiej i Izraelskiej – kilkanaście milionów.
Jacek Łepecki – Prezes Fundacji i Dyrektor Generalny –Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej”SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego  który w br. ochodzi swój jubileusz 25 lecia pracy twórczej i managerskiej  na stanowisku dyrektora generalnego. Syn – twórcy, dyrygenta i aranżera – Powstańca Warszawskiego- którego imię przyjęła orkiestra w 2001r  Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej” SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego Zorganizował ponad  400 koncertów kameralnych i symfonicznych: w Polsce, Europie i Świecie, w tym 10 tourne Zagranicznych w Europie, Bliskim Wschodzie, Ameryce Północnej; w Wielkiej Brytanii, 3-krotnie w Niemczech, 2-krotnie Francji, Austrii, Belgii, Litwie, Szwecji, Izraelu, Meksyku. Przygotował Orkiestrę do wielu koncertów w ramach uroczystości państwowych w Polsce i Zagranicą. Zrealizował kilkanaście Produkcji Koncertów z Telewizjami Polskimi. W 2011 roku  postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich – odznaczony został-Pan Jacek Łepecki – Krzyżem Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. PLAKAT SONATA
Udostępnij