Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

dołącz do nas!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce powstało w 1934 jako jedna z 4 grup wchodzących w skład tzw. “Akcji Katolickiej”.

Papież Jan Paweł II o KSM w okresie komunizmu

Po II wojnie światowej władze komunistyczne zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się i jedynie KSM dwóch Archidiecezji: poznańskiej i krakowskiej zdołały się zarejestrować. Jednym z ówczesnych asystentów był ks. Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II, który podczas ogólnopolskiej pielgrzymki KSM do Rzymu w dniu 15 kwietnia 1995r. przyjął młodzież na specjalnej audiencji i opowiedział o tamtych czasach:

Pamiętam, że jeszcze jako młody wikariusz w parafii w Niegowici, potem w Krakowie, byłem asystentem kół KSM-u. Wkrótce jednak, w ramach brutalnej walki z Kościołem, KSM został rozwiązany przez władze komunistyczne. Pamiętam jeszcze ostatnie spotkanie w Krakowie, w Domu Katolickim z młodzieżą akademicką. Była taka grupa studiująca ABC tomizmu. Ja byłem jej asystentem. Już się toczył wtedy proces Kurii Krakowskiej, a więc był to rok 1954. Myśmy jeszcze działali. To były już ostatnie spotkania. Parę tygodni potem KSM został ostatecznie zlikwidowany tam, gdzie istniał.

O reaktywacji KSM

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie -diecezjalny duszpasterz młodzieży. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 października 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną. 30 kwietnia 1993 r. został zatwierdzony Statut, którego nowelizacji dokonano 12 marca 1998 r.

Dziś KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. Asystentem Generalnym diecezji siedleckiej jest ks. Wojciech Hackiewicz.

Patronami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży są Święty Stanisław Kostka i Błogosławiona Karolina Kózkówna, a święto patronalne organizacji przypada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

W 25 letnim okresie istnienia parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej młodzież zrzeszała się w różnych organizacjach, wśród których zawsze dużą aktywność wykazywało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Nasze, reaktywowane w październiku 2000r. stowarzyszenie KSM liczy 17 kilkanaście. Na mocy Statutu zostały wybrane formalne władze, w skład których wchodzą:

Eliza Juszczuk – prezes

Weronika Jarzębkowska – z-ca prezesa

Katarzyna Pawluczuk – sekretarz

Jakub Samsoniuk – koordynator

Weronika Olesiejuk – skarbnik

Asystentem kościelnym jest ks. Leszek Mućka.

Od początku działalności uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach i naradach prezesów. W uroczystość Chrystusa Króla dziękujemy Panu Bogu za każdego z członków, za wszystkie sukcesy, motywujące do dalszego zaangażowania oraz porażki, dające nowe doświadczenia i naukę na przyszłość. Włączamy się aktywnie w życie wspólnoty parafialnej. Każdy z nas z pełną odpowiedzialnością podchodzi do swoich obowiązków. Posługujemy podczas liturgii Mszy świętej w każdą niedzielę o godz. 900 i prowadzimy medytację nad lekturą Pisma Świętego.

Staramy się wypełniać wszystko, co jest zawarte w Regulaminie i Statucie, a przede wszystkim chcemy związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przestrzegając podstawowych zasad skierowanych do każdego członka organizacji:

  • Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku,
  • Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie,
  • Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce,
  • Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty,
  • Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej,
  • Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim,
  • Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny,
  • Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny,
  • Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj,
 • Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

Mamy wielką nadzieję, że nasza organizacja będzie wzrastać w liczebność i siłę, a ci, którym bliskie jest nauczanie Jana Pawła II powiększą jej szeregi odpowiadając na apel Ojca Świętego: Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM.

Jesteśmy przekonani, że przewodnik duchowy ks. Leszek Mućka ukształtuje w nas taką postawę, abyśmy godnie służyli naszej parafii, całemu Kościołowi i Ojczyźnie, a każdy członek KSM będzie mógł z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: Przez cnotę naukę i pracę, w obronie Boga i ojczyzny stanąć GOTÓW!!

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę:

http://ksmsiedlce.pl

Przyjazne linki