Młodzież rejonu Biała na Taize w Rydze

Młodzież rejonu Biała na Taize w Rydze

Grudzień to piękny świąteczny czas, w którym wszyscy katolicy świętują narodzenie Jezusa Chrystusa. W tym miesiącu nie ma tradycyjnego po ŚDM-owego przystanku Biała. W tym miesiącu rejon Biała dzięki funduszom, które zostały po Światowych Dniach Młodzieży i wsparciu Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka, Starosty bialskiego Mariusza Filipiuka oraz ich współpracowników, młodzież wyjechała na Europejskie Spotkanie Młodych “Taize” w Rydze (Łotwa), które jest kolejnym etapem „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, zainicjowanej przez Brata Rogera w latach siedemdziesiątych.

27-ego grudnia o godzinie 22.00 grupa 104 osób gotowych do wyjazdu zaczęła swoją wyprawę Mszą Świętą, a tuż po niej dwa wielkie autokary zabrały młodych w podróż. Razem z młodzieżą w podróż pojechali bialscy duszpasterze, w tym były koordynator ŚDM rejonu Biała Ks. Leszek Mućka.

Przyjazd do Taizé to zaproszenie do szukania komunii z Bogiem poprzez wspólną modlitwę, śpiew, ciszę i osobistą refleksję. Pobyt w Taizé może pomóc w odejściu na pewien czas od swojej codzienności, aby spotkać się z różnymi osobami i rozważyć swoje zaangażowanie w Kościele i społeczeństwie. Miejmy nadzieję, że ta wyprawa okaże się lekarstwem i spełnieniem ich duchowych potrzeb.

Udostępnij