Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego
W naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 12 kwietnia 2015 roku, o godzinie 12:30 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Sawczuka. W tym dniu w naszym kościele przez cały dzień można było ucałować relikwie św. siostry Faustyny. Zobacz fotorelację z wydarzenia: Jezus objawiał się Świętej Faustynie od 1931 do 1938 roku, niewiele lat przed II Wojną Światowa. Istota kultu Bożego Miłosierdzia zawiera się w postawie zaufania Bogu a miłości wobec bliźniego. OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO  – 22.02.1931 r. Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru i polecił jej namalowanie obrazu, ukazując jego wzór w wizji. „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w waszej kaplicy i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie” (Dz. 47-49). ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA – „Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką  i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (…), wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby jej grzechy były jako szkarłat” (Dz. 699). KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Koronkę do Bożego miłosierdzia Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r., jako modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).
Udostępnij