Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

 Wielki Post, to czas  na pokutę, odwrócenie się od grzechu i ponowne nawrócenie się. Najważniejsze trzy zalecenia to: post, modlitwa i jałmużna. Kościół przypomina nam, ze Jezus traktował te zalecenia jako trzy  najlepsze drogi do zbliżenia się do Pana Boga.

W Środę Popielcową zapraszamy do udziału we Mszy św. o godz.: 6.30, 9:30, 18.00 (w Czosnówce o godzinie 17:00). Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły.

Warto pomyśleć nad postanowieniami, które mają służyć nawróceniu.

POST

Udostępnij