Wigilia Paschalna godz. 20:00

Wigilia Paschalna godz. 20:00

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek – 28 marca:

18.00 – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

1 czytanie: Wj 12,1-8.11-14

2 czytanie: 1 Kor 11, 23-26 – kantor Chóru parafialnego

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 29 marca”

17.00 – Liturgia Męki Pańskiej

1 czytanie: Iz 52, 13 – 53,12

2 czytanie: Hbr 4, 14-16; 5,7-9

Męka Pańska wg św. Jana (J18,1-19,42) – śpiewana

20.00 – Wigilia Paschalna w Wielką Noc – 30 marca

1 czytanie: (stworzenie świata) Rdz 1,1-2,2

2 czytanie: (ofiara Abrahama) Rdz 22, 1-18

3 czytanie: (przejście przez M. Czerwone) Wj 14, 15 -15,1

4 czytanie: (trwałość przymierza) Iz 54, 5-14

5 czytanie: (nowe i wieczne przymierze) Iz 55, 1-11

6 czytanie: (mądrością – księga przykazań) Ba 3, 9-15. 32-4.4

7 czytanie: (pokropię was czystą wodą) Ez 36, 16-28

Chwała na wysokości Bogu

8 czytanie: (nowe życie) Rz 6, 3-11

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 31 marca

6.00 – Procesja Rezurekcyjna

1 czytanie: Dz 10, 34-43

2 czytanie: Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5, 6-8

9.00 – Eucharystia

11.00 – Eucharystia

12.30 – Eucharystia

17.00 – Eucharystia

18.00 – Nieszpory kończące Triduum Paschalne

Wielka Sobota to drugi obok Wielkiego Piątku dzień w Liturgii,
gdy Kościół nie sprawuje Mszy świętej.
W pełnej skupienia ciszy trwamy przy Grobie Pańskim,
rozważając Tajemnice Chrystusowej Męki.
W naszej parafii:

adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 8.00.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

w kościele od godz. 8.00 – do godz. 14.00 co godzinę

w Sidorkach o godz. 11.00, Czosnówka 11:15

WIGILIA PASCHALNA o godz. 20.00. Na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przynosimy świece

PROCESJA I MSZA ŚW. REZUREKCYJNA W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA O GODZ. 6.00

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem ciszy oraz rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Jest dniem oczekiwania. Milczenie tego oczekiwania przerwie celebracja liturgii Wigilii Paschalnej. Wigilia Paschalna jest najstarszą i najważniejszą ze wszystkich wigilii celebrowanych przez Kościół. Jest uważana za matkę wszystkich świętych wigilii i wszelkiej liturgii Kościoła. Rozpoczyna ona obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Zgodnie z tradycją ta noc powinna być czuwaniem. Wierni – według słów Ewangelii – winni trzymać w ręku świece i być podobni do ludzi, którzy z tęsknotą oczekują swego Pana, aby gdy powróci, zastał ich czuwających i zaprosił do swego stołu.

Przed Wigilią Paschalną kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. W świątyni zostanie wygaszone światło, by mogło zabłysnąć na nowo podczas wniesienia światła wielkanocnego, Paschału. Liturgia Wigilii Paschalnej obejmuje cztery części. Rozpoczyna ją LITURGIA ŚWIATŁA. Błogosławi się w niej nowy ogień, który jest znakiem niegasnących pragnień Ludu Bożego, z wiarą trwającego przy Chrystusie w doczesności, aby uczestniczyć w Jego światłości wiekuistej. Następnie przygotowuje się świecę wielkanocną, zwaną Paschałem. Jest to symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Podczas wnoszenia paschału, kiedy Ksiądz pierwszy raz ogłosi: „Światło Chrystusa” my odpowiemy: „Bogu niech będą dzięki”. Przy drugiej stacji, od Paschału świece zapalą wszyscy uczestnicy Liturgii, którym płomień paschału zostanie przekazany przez służbę liturgiczną. Natomiast przy stacji trzeciej światło rozjaśni całą świątynię. Wtedy nastąpi śpiew Orędzia paschalnego, a po nim LITURGIA SŁOWA, która zakończy się proklamacją Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. Trzecią część Wigilii Paschalnej stanowi LITURGIA CHRZCIELNA. Liturgia chrzcielna dopełni się odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych wszystkich uczestników tego zgromadzenia. Wreszcie będziemy uczestniczyli w LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ, która stanowi szczyt Wigilii Paschalnej..

Udostępnij