Cmentarz Włoski

Cmentarz Włoski

Modlitwa za żołnierzy włoskich pomordowanych przez hitlerowców w Białej Podlaskiej.

Władze powiatowe i miasta wraz z Parafią Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej przy współpracy Kierownika Urzędu d/s. Kombatantów i Osób Represjonowanych na cmentarzu żołnierzy włoskich pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej przy ul. Włoskiej, w dzień wspomnienia męczeństwa św. biskupa Stanisława Szczepanowskiego (08.05.2013 r.) zorganizowali uroczystość modlitewnego upamiętnienia ofiar, które spoczęły w dwóch mogiłach zbiorowych.

Najpierw, w asyście honorowej żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej złożono przed pomnikiem wieńce i kwiaty.

Następnie, proboszcz Parafii Chrystusa Miłosiernego – ks. Jacek Owsianka przewodniczył Mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. prof. Artura Katolo – obywatela Republiki Włoskiej i przedstawiciela Karabinierów Sekcji Świętego Marka Argentano (Assocciazione Nazionale Carabinieri Sezione Sant Marco Argentano – głównego mentora tego upamiętnienia), który w języku polskim wygłosił Słowo Boże do 150 osobowej grupy wiernych.

Ze strony Ordynariatu Polowego WP Eucharystię sprawowali: ks. prał. płk Marek Kwieciński – Dziekan Wojskowej Służby Zdrowia i ks. ppłk SG Mirosław Kurjaniuk – Proboszcz Parafii Wojskowej w Białej Podlaskiej.

Po Mszy świętej, płk Mirosław Demediuk w imieniu Kierownika Urzędu d/s. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Ciechanowskiego, za opiekę nad cmentarzem żołnierzy włoskich w Białej Podlaskiej wręczył ks. prał. Jackowi Owsiance medal „Pro Patria”. Również, na wniosek środowiska włoskiego, za przygotowanie wielu polskich uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie Republiki Włoskiej i za nawiązywanie relacji ze środowiskiem kombatantów tego państwa, medalem „Pro Patria” został odznaczony ks. prał. płk Marek Kwieciński.

Żołnierze włoscy (w czasie II wojny światowej ok. 800 tys. pod bronią) po utworzeniu, w lipcu 1943 r.  rządu Badoglio zaniechali walki po stronie faszystów niemieckich, za co zostali internowani i traktowani jako zdrajcy. Gdy, na rozkaz Hitlera, spadochroniarze niemieccy odbili Mussoliniego, wówczas próbowano nakłonić wielu żołnierzy do powrotu do służby. W przypadku odmowy rozstrzeliwano ich, jak sześciu generałów włoskich zamordowano w Żelichowie, 28 stycznia 2945 r., na terytorium obecnie zachodniej Polski; żołnierzy doprowadzano ich w obozach do śmierci przez wycieńczenie zimnem i głodem. Szacunkowo, mówi się, że w ten sposób wymordowano ok. 100 tys. żołnierzy włoskich. W samej Białej Podlaskiej podawana jest liczba 406 udokumentowanych ofiar, choć nieoficjalnie mówi się o 460. Jedno ze źródeł włoskich szacuje ofiary w tej miejscowości na ok. 800.

ks. płk Marek Kwieciński

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi ks. Artura Katolo:


Udostępnij