Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie

Koło Przyjaciół

Katolickiego Radia Podlasie

Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie przy parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej zostało założone 15 września 2003 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. prałata Mieczysława Lipniackiego.

Od dnia 26 kwietnia 2006 roku na mocy Statutu zatwierdzonego przez J.E. ks. bp Zbigniewa Kiernikowskiego wspólnota funkcjonuje jako Oddział Parafialny Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej i jest pełnoprawną formacją kościelną, której funkcjonowanie wpisuje się w ramy działalności Katolickiego Radia Podlasie.

Koło Przyjaciół liczy obecnie 30 członków.

Zarząd koła:

Franciszek Beń – prezes – od 15. 09 .2003 r. – do 06. 12. 2006 r.

Anna Kuszpit – prezes – od 06.12.2006 r. – do swojej śmierci 1.11.2018r.

Helena Wołosowicz – z-ca prezesa

Anna Kukawska – prezes – od 23.05.2019r.

Helena Wołosowicz – z-ca prezesa

Opiekę nad Kołem sprawuje Asystent Kościelny Oddziału Parafialnego ks. Henryk Góral, który systematycznie uczestniczy w spotkaniach Koła, a raz w miesiącu prowadzi katechezy: O Wierze.

Członkowie Koła za swój zasadniczy cel stawiają zgłębianie nauki Jezusa Chrystusa rozwijanie praktyk religijnych zarówno w życiu osobistym, jak i wspólnotowym oraz czynne, świadome i i owocne uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej oraz nabożeństwach. Wspólnota spotyka się w każdy czwartek o godz. 18:00 na Eucharystii. Przed Mszą Świętą odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Oprócz oprawy liturgicznej Mszy Świętej, Koło czynnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych, Procesjach Fatimskich, Drodze Krzyżowej podczas Wielkiego Postu oraz nabożeństwie Pierwszych Sobót, przygotowując rozważania i prowadząc wspólną modlitwę. Raz w miesiącu w piątek (wg harmonogramu) członkowie Koła spotykają się na godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem w Godzinie Miłosierdzia.

Główne zadania oddziału:

Do zadań oddziału należy modlitewne, moralne oraz finansowe wsparcie radia . Koło Przyjaciół wraz z opiekunem duchowym, w wyznaczonym przez realizatorów terminie przygotowuje rozważania i prowadzi na żywo ze studia w Siedlcach nabożeństwo różańcowe, modlitwy oraz wieczorny pacierz. Członkowie Koła stale współpracują i włączają się w akcje prowadzone przez KRP. Koło współdziała z innymi wspólnotami działającymi na terenie parafii.

Działalność charytatywna

  • Jałmużna Wielkopostna
  • „Adopcja na odległość” – Arokia Doss – chłopiec z Indii (2005-2015)
  • Stypendium – Sri Lanka (01.01. 2016 – 01.2017 r.)
  • Darowizna „Miłosierny dla Misji” – Jarosław Dziedzic z Boliwii – od 02.2017 r.
  • Współudział w akcjach organizowanych przez Parafialny Oddział Caritas.

Przyjaciele Radia dostrzegają i potwierdzają istotną rolę radia katolickiego i są otwarci na nowe inicjatywy, a sympatyków i radiosłuchaczy zapraszają do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy również do odwiedzania Strony Katolickiego Radia Podlasie:

www.radiopodlasie.pl