Koło przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie

Koło Przyjaciół

Katolickiego Radia Podlasie

Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie przy parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej zostało założone 15 września 2003 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. prałata Mieczysława Lipniackiego.

Od dnia 26 kwietnia 2006 roku na mocy Statutu zatwierdzonego przez J.E. ks. bp Zbigniewa Kiernikowskiego wspólnota funkcjonuje jako Oddział Parafialny Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej i jest pełnoprawną formacją kościelną, której funkcjonowanie wpisuje się w ramy działalności Katolickiego Radia Podlasie.

Koło Przyjaciół liczy obecnie 34 członków. Od początku jego działalności funkcję prezesa pełnił Franciszek Beń. 6 grudnia odbyło się spotkanie, podczas którego został wybrany nowy zarząd w składzie:

Anna Kuszpit – prezes

Helena Wołosowicz – z-ca prezes

Bogumiła Łućko – skarbnik

Członkowie Koła za swój zasadniczy cel stawiają zgłębianie nauki Jezusa Chrystusa i rozwijanie praktyk religijnych zarówno w życiu osobistym, jak i wspólnotowym oraz czynne, świadome i owocne uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej oraz nabożeństwach. Wspólnota spotyka się w każdą środę o godz. 1800 na Eucharystii. Przed Mszą Świętą odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Przygotowaniem do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej oraz w życiu religijnym Kościoła zajmuje się Asystent Kościelny Oddziału Parafialnego, ks. Sławomir Matejek – kapłan wykazujący bardzo duże zaangażowanie w prowadzenie misji ewangelizacyjnej. Poprzez katechezy, wspólną modlitwę i rozważania Pisma Świętego wprowadza w głębokie przeżywanie liturgii Mszy św. i godne w niej uczestnictwo.

Z dużą odpowiedzialnością członkowie wspólnoty podchodzą do posługi liturgicznej podczas Eucharystii. Obowiązkiem każdego, kto proklamuje Słowo Boże jest gruntowne przygotowanie tekstu, rozważenie jego treści i właściwe przekazanie Zgromadzeniu Liturgicznemu. Do świadomego uczestnictwa w spotkaniu z Bogiem podczas Mszy Świętej przygotowują katechezy liturgiczne głoszone przez kapłanów oraz członków Koła – absolwentów Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej.

Oprócz oprawy liturgicznej Mszy Świętej, Koło czynnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych oraz Drogi Krzyżowej podczas Wielkiego Postu, przygotowując rozważania i prowadząc wspólną modlitwę. W każdy pierwszy piątek miesiąca członkowie Koła spotykają się na godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Wielkim wyzwaniem jest szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego. Wnikanie w tajemnicę miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i przeznaczenia człowieka do zjednoczenia z Bogiem, rodzi pragnienie, by innym głosić tę prawdę wiary i przekazywać słowa Jezusa wypowiedziane do Świętej Siostry Faustyny: O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie lękały zbliżyć do Mnie, mów o Moim wielkim miłosierdziu. Za pośrednictwem rozgłośni radiowej, informując o uroczystościach ku czci Miłosierdzia Bożego, Koło Przyjaciół przybliża radiosłuchaczom tę prawdę i zaprasza do uczestnictwa we wspólnej modlitwie.

Główne zadania oddziału

Do zadań oddziału należy modlitewne, moralne oraz finansowe wsparcie radia. Oprócz codziennej modlitwy indywidualnej, w każdą środę członkowie Koła podczas odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego polecają Chrystusowi Miłosiernemu wszystkich pracowników Katolickiego Radia Podlasie, radiosłuchaczy, a także Przyjaciół Kół działających przy parafiach w całej Diecezji Siedleckiej.

Koło Przyjaciół wraz z opiekunem duchowym, w wyznaczonym przez realizatorów terminie przygotowuje rozważania i prowadzi na żywo ze studia w Siedlcach nabożeństwo różańcowe oraz wieczorny pacierz.

Aktywna współpraca i podejmowanie inicjatyw prowadzonych przez Katolickie Radio Podlasie sprawia, że Koło bierze udział w akcjach charytatywnych, których celem jest pomoc materialna i modlitewna najbardziej potrzebującym. Za pośrednictwem Caritasu Koło Przyjaciół podjęło adopcję na odległość 12 letniego chłopca z Indii, którego rodzice zginęli podczas uderzenia morderczej fali tsunami w Azji w grudniu 2004r.

Przyjaciele Radia nieustannie dostrzegają i potwierdzają ogromną rolę radia katolickiego i są otwarci na nowe inicjatywy, a sympatyków i radiosłuchaczy zapraszają do wspólnej modlitwy.

Spotkania i msze święte

Radiosłuchaczy, sympatyków Katolickiego Radia Podlasie i wszystkich parafian serdecznie zapraszamy w każdą środę na Mszę św. o godz. 18:00, przed którą jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Raz w miesiącu, w środę, po Mszy św. o godz. 18:00 w sali na plebanii odbywają się spotkania, na których rozważane jest Słowo Boże, głoszone katechezy pogłębiające wiarę i kształtujące tożsamość chrześcijańską.

Bliższych informacji na temat działalności Oddziału Parafialnego Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie udzielają:

Anna Kuszpit – prezes Oddziału tel. 83 344 15 73

Helena Wołosowicz – z-ca prezesa tel. 83 344 06 97

Bogumiła Łućko – skarbnik tel. 83 344 09 86

Zapraszamy również do odwiedzania Strony Katolickiego Radia Podlasie:

www.radiopodlasie.pl