Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Czym jest Ruch Światło-Życie? Jest to Ruch odnowy Kościoła założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Idąc za Jego wzorem oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączali się w życie parafii, jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniając się tym do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących.

Oaza młodzieżowa to jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie w parafii pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego. Działamy już od wielu, wielu lat. Jesteśmy wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów podstawówki, gimnazjum, liceum i studentów. Naszym aktualnym moderatorem jest ks. Piotr Witkowicz. Oaza obecnie składa się z 9 grup, w których skupia się ok. 40 osób w różnym wieku. Nad ich rozwojem duchowym czuwają animatorzy: Anna Lubczuk, Marek Fijałkowski, Paulina Czerniak, Maciej Markowski, Agnieszka Żelizkowkcz, Zuzanna Komoszyńska, Wiktoria Grajcar, Elżbieta Komoszyńska, Natalia Tykałowicz, Agata Kowalczyk, Daniel Byszuk i Natalia Górska. Co tydzień każda grupa ma spotkanie ze swoim animatorem, gdzie formuje się duchowo. Spotkania te odbywają się na plebanii w dwóch salkach oazowych.

Znakiem Ruchu jest tak zwana foska, czyli starochrześcijański krzyż, składający się z greckich liter, które czytane z góry na dół tworzą wyraz światło: ΦΩΣ (FOS), a czytane w poziome tworzą wyraz życie: ΖΩΗ (DZOE). Stąd też nazwa: Ruch Światło-Życie. W znaku tym zawiera się bogata symbolika polegająca na tym, by jego członkowie poznawali światło Ewangelii Chrystusowej i wprowadzali Je w życie.

Oaza Dzieci Bożych – Początek Formacji Ruchu Światło – Życie

Dzieci Boże to dzieci, które poprzez wspólną zabawę, śpiew i modlitwę uczą się odkrywać, jak dobry jest Pan, poznają ile radości daje trwanie przy Jego Sercu, a także jak ważna jest praca zespołowa. Oaza Dzieci Bożych nie tylko bawi, lecz również uczy i wychowuje do życia we wspólnocie z Bogiem i z ludźmi.

Oaza Nowej Drogi

Poszczególne spotkania w ciągu roku odsłaniają tajemnicę Chrystusa, który jest „Drogą prowadzącą nas do Ojca”. W przypadku rekolekcji Nowej Drogi ważną rolę w poznawaniu Chrystusa odgrywa poznawanie świata, jako dzieła Bożego, celu życia człowieka i sposobów kroczenia za Chrystusem przez młodzież.

Oaza Nowego Życia

Jest podstawową formacją duchową przeznaczoną dla osób kończących gimnazjum lub będących w szkole średniej. Posiada 3 stopnie i każdy z nich skupia się na teologii nowego człowieka. Jest ona istotna, aby zrozumieć Boży plan zbawienia od Abrahama do czasów współczesnych i aby być w pełni chrześcijaninem. Ten stopień formacji przygotowuje także do służby Bogu i drugiemu człowiekowi przez prawdziwe świadectwo życia zgodnie z Nową Kulturą.

W wakacje uczestniczymy w letnich rekolekcjach oazowych, które są punktem szczytowym i kolejnym etapem w całorocznej formacji w parafii. Wyjeżdżając na rekolekcje, przeżywamy niezapomniane chwile, ale przede wszystkim może to być pierwszy raz, kiedy świadomie doświadczamy obecności Boga w Naszym życiu!

W każdy piątek cała oaza gromadzi się wspólnie na Mszy Świętej o godzinie 18: 00, podczas której posługuje poprzez czytanie czytań, komentarzy, modlitwy wiernych oraz niesienie darów.

Zapraszamy Cię też w każdy drugi wtorek miesiąca na Mszę Świętą o godz. 18: 00, gdzie spotyka się cała wspólnota Ruchu Światło – Życie a po Mszy na pogodny wieczorek, gdzie możemy lepiej się poznać i porozmawiać!

Dodatkowa działalność członków Ruchu w naszej parafii jest odpowiedzią na potrzeby ludzi, ale wypływa z poruszenia serca przez Ducha Świętego! 

Takimi inicjatywami organizowanymi przez Oazę jest:

  • Zimowisko dla dzieci ze szkoły podstawowej
  • Czuwanie modlitewne podczas Triduum Paschalnego
  • Kolędowanie w okresie Bożego Narodzenia
  • Dzień Dziecka pełen gier i zabaw
  • Pomoc w dekoracji kościoła
  • Sprzedaż kartek świątecznych i świec wigilijnych
  • Prowadzenie różańca i Drogi Krzyżowej, adoracji i nabożeństw

Odprawy animatorów (czas modlitwy, dzielenia, organizacji i formacji animatorów) odbywają się we wtorki o godzinie 19:00

Szczególną formacją dla animatorów jest Diecezjalna Szkoła Animatora im. ks. Wojciecha Danielskiego, którą prowadzi ks. Marek Andrzejuk. Jest to wyjątkowy czas, podczas którego animatorzy dążą do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem, ponieważ podstawowym zadaniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej przez jej członków.

Jesteś zainteresowana bądź zainteresowany? Zapraszamy Cię na spotkanie!  Przyjdź i zobacz!

Spotkanie grupy ODB II – środa 16: 30

Spotkanie grupy ODB III – sobota 15: 00

Spotkanie grupy OND I – wtorek 16: 30

Spotkanie grupy OND II – piątek 16: 30

Spotkanie grupy ONŻ I – środa 15: 10

Spotkanie grupy ONŻ III – sobota 9: 00