Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Jego członkiem może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez dostępne dla siebie środki jak: modlitwę, ofiarę, jałmużnę, dobre uczynki, itp.

W naszej parafii Apostolstwo powstało 25 marca 1994 r. Założył je Ks. Prałat Mieczysław Lipniacki przy współudziale s. Kingi za Zgromadzenia S. W. D. C. oraz Elżbiety Neroj.

Obecnie Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym liczy 107 członków. Opiekunem grupy jest Ks. proboszcz Jacek Owsianka. Za Apostolstwo i formację jego członków z ramienia Zgromadzenia odpowiedzialna jest S. Anna.

Spotkania

W każdy poniedziałek miesiąca (poza obowiązującymi świętami)

1730 – różaniec za dusze czyśćcowe

1800 – Msza Święta

Osoby, chcące włączyć się do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w naszej parafii powinni zgłosić się do animatorki grupy –  P. Wandy Czarneckiej. Najlepiej w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej wieczorowej.