Kapłani pracujący w parafii

Kapłani pracujący w parafii

Posługa duszpasterska

Kapłani obecnie pełniący posługę duszpasterską w parafii:

Ksiądz Proboszcz:

ks. Adam Kulik

Księża Wikariusze:

ks. Waldemar Mróz
ks. Paweł Kobiałka
ks. Grzegorz Bielak (gbielak88@gmail.com)

Księża proboszczowie pracujący od początku istnienia parafii:

19 XII 1981 – 07 VII 2004 – ks. Mieczysław Lipniacki
08 VII 2004 – 09 VII 2011 – ks. Andrzej Witkowski
10 VII 2011 – 02 VII 2023 – ks. Jacek Owsianka
02 VII 2023 – dziś – ks. Adam Kulik

Księża rezydujący na terenie parafii:

ks. Prałat Mieczysław Lipniacki

TELEFONY KONTAKTOWE:

ks. Proboszcz: (83) 344 04 17

ks. Dyżurny: 506 922 441

Telefony są czynne w godzinach od 8:00 do 20:00

Księża wikariusze pracujący od początku istnienia parafii:

1982 – 1984 – ks. Janusz Wolski
1984 – 1986 – ks. Krzysztof Burczak
1984 – 1987 – ś.p. ks. Stanisław Adamczuk
1986 – 1989 – ś.p. ks. Marek Sezoniuk
1987 – 1991 – ks. Antoni Jastrzębski
1989 – 1992 – ks. Sławomir Malon
1991 – 1993 – ks. Adam Kamecki
1992 – 1993 – ks. Zdzisław Matejuk
1993 – 1996 – ks. Zbigniew Szambora
1993 – 1997 – ks. Andrzej Duklewski
1993 – 2000 – ks. Zygmunt Pena
1996 – 2003 – ks. Jacek Owsianka
1997 – 2009 – ks. Dariusz Karbowiak
1999 – 2002 – ś.p. ks. Jan Pacek
2000 – 2003 – ks. Marcin Czuchraniuk
2003 – 2005 – ks. Wojciech Kamiński
2003 – 2005 – ks. Janusz Stefaniuk
2003 – 2006 – ks. Tomasz Wakuła
2005 – 2005 – ks. Krzysztof Danieluk
2005 – 2011 – ks. Sławomir Matejek
2006 – 2009 – ks. Andrzej Cyrny
2009 – 2012 – ks. Mikołaj Czernecki
2009 – 2009 – ks. Grzegorz Kozłowicz
2009 – 2012 – ks. Michał Pawlonka
2011 – 2013 – ks. Kazimierz Jóźwik
2012 – 2014 – ks. Piotr Piętka
2012 – 2017 – ks. Leszek Mućka
2013 – 2015 – ks. Piotr Orłowski
2014 – 2015 – ks. Adam Zawistowski
2015 – 2018 – ks. Piotr Witkowicz
2015 – 2019 – ks. Henryk Góral
ks. Sławomir Zaczek