Domowy Kościół

Domowy Kościół

gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury na dobro małżonków
oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame.

Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. “W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych”.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:

  • codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
  • codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
  • dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia
    (systematyczna praca nad sobą),
  • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
  • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Wymienione wcześniej elementy formacyjne – zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą “odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”

Domowy Kościół powstał w parafii Chrystusa Miłosiernego w październiku 1997 r. Po homiliach o świętości w małżeństwie wygłoszonych przez ks. Dariusza Karbowiaka w jedną z niedziel zgłosiło się 7 rodzin, które chciały bliżej poznać ten ruch i wyrazili swój akces. Po kilku tygodniach spotkań dołączyło jeszcze jedno małżeństwo. W ten sposób powstały dwa kręgi: jeden utworzyły małżeństwa z kilkunastoletnim stażem, a drugi ze stażem kilkuletnim. Podjęły one systematyczną pracę nad swoją formacją, biorąc m.in. udział w rekolekcjach organizowanych w ciągu roku i w czasie wakacji.

Obecnie (2020 r.) w parafii istnieje 5 kręgów (24 małżeństw). Planowane jest tworzenie nowych kręgów, aby do tej grupy 24 małżeństw mogły dołączyć kolejne, które na tej drodze formacji będą dążyły do pełnego rozwoju wiary, nadziei i miłości oraz odczucia autentycznej Wspólnoty.

Posługę moderatora pełni 2 Księży:

Ks. Sławomir Zaczek (ma pod opieką 4 kręgi),

Ks. Grzegorz Bielak (odpowiedzialny za 1 krąg i wszystkie nowopowstające).

Para łącznikowa DK w naszej parafii – Agnieszka i Kazimierz Gajoszowie.

Jeżeli chcecie:

umacniać swoją wiarę,

pielęgnować i pogłębiać miłość małżeńską,

nauczyć się rozwiązywania konfliktów,

nawiązać głębszy kontakt z dziećmi,

doświadczyć życia we wspólnocie

– to zapraszamy Was do nas serdecznie!

Czekamy na Was w każdą 2 niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 11:00 w salce na plebanii.

ZAPRASZAMY!