Bractwo Różańcowe Mężczyzn

Bractwo Różańcowe Mężczyzn

przy naszym sanktuarium

BRACTWO RÓŻAŃCOWE

przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej

Bractwo jest wspólnotą modlitewną zrzeszającą mężczyzn (duchownych i świeckich). Bractwo powstało 2 kwietnia 2006 r. z inicjatywy dr. Piotra Karwowskiego — miejscowego organisty, jako „żywy pomnik” w pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, aby podziękować Panu Bogu za dar wielkiego Pontyfikatu i w jedności ze świętą Tradycją Kościoła Katolickiego dbać o duchową formację mężczyzn skupionych wokół Bractwa. W swoich założeniach Bractwo nawiązuje do tradycyjnych bractw powstałych i działających w Polsce od XV w. do których należeli m.in. św. Jacek, bł. Czesław, św. Maksymilian I królowie Zygmunt Stary, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski.

Cele Bractwa:
1)    Kult Najświętszej Eucharystii,
2)    Oddawanie czci Najświętszej Maryi Pannie przez odmawianie modlitwy różańcowej,
3)    Poznawanie i pogłębianie nauczania Papieży a szczególnie Jana Pawła II,
4)    Modlitwa o dobre powołania i w intencji świętości życia Kapłanów w I czwartki miesiąca,
5)    Pielęgnowanie świętej Tradycji Kościoła Katolickiego.

Do Bractwa może należeć każdy, kto:
1) Jest wyznania Rzymsko-Katolickiego,
2) Jest pełnoletnim mężczyzną,
3) Prowadzi życie, pod każdym względem przykładne: w dziedzinie moralności zdrowej nauki katolickiej,
4) Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem ani nie pozostaje w kolizji z prawem kościelnym lub państwowym.

Obowiązki członka Bractwa:
1) Codzienne odmawianie jednego dziesiątka Różańca świętego według tajemnic wyznaczonych,
2) Udział we Mszy świętej w pierwszy czwartek miesiąca,
3) Udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca I spotkaniu formacyjnym,

Przynależność do Bractwa nie nakłada na nikogo obowiązków pod grzechem.
Jeśli więc ktokolwiek, czy to ze względu chorobę, czy ze względu na pracę lub
dla innej ważnej przyczyny nie będzie mógł wypełnić obowiązków wynikających
z należenia do Bractwa nie ma obowiązku spowiadać się z tego.

Na czele Bractwa stoi Prepozyt wybierany co pięć lat podczas tajnego
głosowania spośród kandydatów- członków Bractwa, uprzednio zgłoszonych.

Z Bractwa należy usunąć tego członka, który:
1)    Jawnie sprzeciwia się nauce Kościoła Katolickiego,
2)    Wyśmiewa lub lekceważy świętą Tradycją Katolicką,
3)    Żyje w związku niesakramentalnym lub opuścił rodzinę,
4)    Popadł w nałogi i nie przejawia woli zerwania z tymi nałogami.
5)    Nie uczestniczy w spotkaniach przez okres jednego roku.

Obecnie Bractwo Różańcowe liczy 60 członków. Opiekunem duchowym jest
Ks. Prałat Mieczysław Lipniacki — budowniczy i pierwszy proboszcz parafii
Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.
Prepozytem został wybrany pan Zdzisław Piotrowski,
zelatoromi
– Wiesław Krawczyk — I koło im. Matki Bożej Kodeńskiej
– Dariusz Maleńczuk — II koło im. Matki Bożej Leśniańskiej
– Bronisław Turyk — III koło im. Św. Michała Archanioła

Bractwo spotyka się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy świętej, wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i spotkaniu formacyjnym.
– W drugą niedzielę miesiąca śpiewa wspólnie o godz. 8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
– w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 4.00 sprzed kościoła pielgrzymuje pieszo do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej.

Swoje święto patronalne Bractwo obchodzi 22 października — w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – Papieża.