Legion Maryi

Legion Maryi

Ruch Apostolstwa Świeckich

Starajcie się służyć każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi.

Jan Paweł II

MODLITWA I DZIAŁANIE  – tak najkrócej określa się duchowość legionistów.

  • Legion Maryi Jest stowarzyszeniem katolików, którzy pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej, wspierają nieustannie wszelkie działania Kościoła na polu ewangelizacyjnym;
  • Legion Maryi jest obecny prawie we wszystkich krajach świata. Liczy 3 000 000 członków aktywnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych, wspierających modlitwą działalność apostolską legionistów;
  • Legion Maryi, który opiera swą działalność na zawierzeniu Maryi, naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości. Legioniści głęboko wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia, nie ma granic, dlatego że Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie;
 • Nazwa Legion wskazuje gotowość jej członków do walki ze złem i stałą dyspozycyjność w służbie Kościołowi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA LEGIONU MARYI

“Dla wszystkich stanów życia świeckiego doskonałym przykładem życia duchowego i apostolskiego jest Błogosławiona Dziewica Maryja, Królowa Apostołów, która prowadząc życie na ziemi, wypełnione codzienną troską o rodzinę i pracę, była zawsze wewnętrznie złączona ze swym Synem, w sposób całkowity i jedyny, współpracując dziele Zbawiciela”

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich

  • Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obniżkowi wynikające z przynależności do Legionu;
  • Członkowie aktywni – podejmują osobistą formację na cotygodniowych spotkaniach, jak również angażują się w prace apostolskie;
 • Członkowie pomocniczy – wspomagają członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez odmawianie modlitw legionowych i jednej części różańca świętego. Mogą także korzystać z comiesięcznych spotkań formacyjnych.

Powołanie do apostolstwa Legion Maryi realizuje przez odwiedzanie osób chorych i samotnych, nauczanie prawd wiary i przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych, opiekę religijną nad rodzinami zaniedbanymi duchowo, propagowanie prasy katolickiej, pomoc z organizowaniu duszpasterstwa parafialnego.

Zapraszamy również do odwiedzania oficjalnej strony Legionu Maryi.  Legion Maryi