Neokatechumenat

Neokatechumenat

poznawanie Chrystusa i Kościoła

Powstanie

Droga neokatechumenalna jako owoc Soboru Watykańskiego II narodziła się w Madrycie w 1964 roku. Do Polski zawitała w 1975 roku, dzięki O. Alfredowi Cholewińskiemu – jezuicie, który ten charyzmat Kośioła Katolickiego poznał studiując w Rzymie. W naszej parafii droga neokatechumenalna istnieje od 1992 roku. Są trzy wspólnoty. Każda wspólnota spotyka się 2 razy w tygodniu: na celebracje Słowa Bożego i Eucharystii. Droga neokatechumenalna ma nam pomóc w świetle słyszanego Słowa Bożego, nawracać się, poznać swoją rzeczywistość grzechu i na nowo, etapami, odkrywać swój chrzest, aby dojść do wiary dojrzałej tj. akceptować swoją historię zbawienia, rezygnując ze swojej koncepcji życia, a w pełni przyjmując Plan Boży. Droga neokatechumenalna jest również narzędziem wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych, którzy przygotowują się do przyjęcia Chrztu.

Metodyka

Małe wspólnoty złożone są z osób w różnym wieku i zróżnicowanych społecznie. Wspólnota opiera swoje życie chrześcijańskie na Trójnogu: Słowie, Liturgii i Wspólnocie. Droga neokatechumenalna prowadzi do radykalnego nawrócenia, autentyzmu w wyznawaniu wiary (nie osądzanie, opieranie się złemu, przebaczanie, miłość do nieprzyjaciela). Przyjmuje to jako darmowy dar od Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Rodzice są również kształtowani w przekazywaniu wiary swoim dzieciom. Centrum i źródłem życia chrześcijańskiego jest Misterium Paschalne, sprawowane i przeżywane w nadzwyczajny sposób podczas Świętego Triduum Paschalnego, którego wspaniały blask opromienia światłem cały Rok Liturgiczny.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami

NA STRONIE DIECEZJALNEJ (kliknij)

.