Służba liturgiczna

Służba liturgiczna

Kandydaci, ministranci i lektorzy

Mając Chrystusa Eucharystycznego w sercu, można kontynuować Najświętszą Ofiarę odszedłszy od ołtarza.

Chłopcy, którzy chcieliby zostać ministrantem w naszym Sanktuarium, mogą zgłaszać się do Ks. Grzegorza – opiekuna służby liturgicznej ołtarza.