Sakra biskupia

Sakra biskupia

W sobotę, 6 kwietnia ks. prałat  Piotr Sawczuk przyjął w siedleckiej katedrze święcenia biskupie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski, który był głównym szafarzem święceń. Eucharystię koncelebrowali biskupi współkonsekratorzy: abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce i bp Henryk Tomasik – Biskup Radomski, biskupi goście oraz zaproszeni kapłani.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00, kiedy to księża biskupi i księża koncelebransi z Centrum Charytatywno – Duszpasterskiego wyruszyli w procesji liturgicznej do Katedry.

Obrzęd święceń rozpoczął się po Ewangelii śpiewem hymnu do Ducha Świętego. Kapłani asystujący Biskupowi Nominatowi: ks. prałat Mieczysław Głowacki oraz ks. kan. Grzegorz Kamiński przyprowadzili biskupa elekta do głównego szafarza święceń. Następnie ks. prałat Mieczysław Głowacki poprosił o udzielenie elektowi sakry biskupiej, po czym abp Celestino Migliore odczytał bullę nominacyjną Ojca Świętego Benedykta XVI.

W homilii Pasterz Kościoła Siedleckiego nawiązał do istoty posługiwania biskupiego we współczesnym Kościele i świecie.

– Drodzy biskupi, siedleckie prezbiterium, zaproszeni goście, drogi biskupie nominacie Piotrze, drodzy diecezjanie i łączący się z nami duchowo za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie.

Przeżywamy wielką uroczystość, i aby ją pełniej zrozumieć wniknijmy w liturgię słowa. Oto członkowie sanhedrynu, widzieli odważne świadectwo apostołów Piotra i Jana. Za ich pośrednictwem dzieje się cud. Pomimo tego, że przepowiadali Słowo oraz dokonywali cudów, byli bezbronni względem instytucji sanhedrynu. Jednak było w nich coś, co świadczyło o innej sile, innej rzeczywistości, której nie można dostrzec tylko ludzkimi oczyma.

Członkowie sanhedrynu zastanawiali się co zrobić z faktem, któremu nie można zaprzeczyć, a potem dokonali wyboru, stając przeciwko tej prawdzie, którą głosili apostołowie. Piotr i Jan oddali siebie pod władzę ludziom, którzy mogli decydować o ich życiu. Jest to przedziwny moment, kiedy apostołowie mówią: „Rozsądźcie sami – czy rozsądne jest słuchać Boga czy ludzi. My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. Jedyną odpowiedzią sanhedrynu były groźby i kary. Nie chcieli uznać Boga jako Pana, odrzucili Bożą ekonomię zbawienia. Możemy nawet stwierdzić, iż nad Bożą ekonomię stawiali swoją, prywatną ekonomię świątynną i religijną.

To dzieje się w każdym pokoleniu i staje się problemem tożsamości Kościoła, problemem każdego z nas. Czy ja potrafię z tym dylematem właściwie żyć? Czy dokonuję właściwego osądu, wzorując się na tych którzy strzegli prywatnej ekonomii, czy też uznaję Jezusa Chrystusa z Jego mocą i prawdą, zbawiającą każdego człowieka – nauczał Pasterz Kościoła Siedleckiego.

– Biskupie Piotrze, wybrałeś sobie bardzo wymowne zawołanie „Nomini tuo da gloriam” czyli „Twemu Imieniu daj chwałę”. Jest to początek Psalmu 115, który ma wielka wymowę misyjną, ewangelijną, obwieszczającą działanie Boga. W psalmie tym widzimy także ludzi, którzy idą za bożkami, broniąc i pragnąc zapełnić samych siebie. Oni nie mają odwagi i mocy, aby zaufać Bogu. Natomiast ci, którzy wierząc zaufali Bogu, przeżywają błogosławieństwo oraz błogosławią Pana. Istotą jest wiara, którą pokładamy w Bogu, który jest większy niż wszelkie ludzkie plany i instytucje – kontynuował Ordynariusz Siedlecki.

– Księże Biskupie spadnie na Ciebie zadanie i przywilej, wypełniania tych słów na sobie samym, aby twoje życie było dziełem Boga. Ty Boże daj Twemu imieniu chwałę w nas, w naszej posłudze pasterskiej. To jest łatwe do powiedzenia, ale bardzo trudne w realizacji. Nie daj Panie, abym stanął w obronie jakichkolwiek systemów, kosztem chwały Twojego Imienia.

Wszyscy dołączamy się do twojego zawołania i chcemy poprzez twoją posługę, oddawać chwałę Bożemu Imieniu – dodał na zakończenie Biskup Kiernikowski.

Przed udzieleniem święceń, Biskup Kiernikowski zapytał elekta o gotowość do pełnienia powierzonego mu urzędu oraz posługiwania zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła, w jedności ze stanem biskupim i pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra Apostoła. Potem biskup elekt upadł na twarz przed ołtarzem, a całe zgromadzenie modliło się za niego litanią do Wszystkich Świętych. Następnie Biskup Siedlecki oraz obecni biskupi włożyli ręce na głowę elekta. Gest ten, powtarzany w pełnej wymowy ciszy, wyraża udzielenie mocy Ducha Świętego, który włada, kieruje i który upodobni nowo wyświęconego do Chrystusa – jedynego Kapłana. Po tym geście główny szafarz święceń – Biskup Kiernikowski, położył otwartą księgę Ewangelii na głowie biskupa elekta i odmówił modlitwę święceń.

Bezpośrednio po konsekracji nastąpiły obrzędy wyjaśniające, które ukazują znaczenie święceń biskupich. Najpierw Biskup Zbigniew namaścił głowę nowo wyświęconego olejem krzyżma. Obrzęd ten przypomina o mistycznym namaszczeniu Duchem Świętym, które dokonało się przez nałożenie rąk i modlitwę święceń, ukazując udział biskupa w kapłaństwie Chrystusa. Potem Biskupowi Piotrowi została wręczona ta sama księga Ewangelii, którą główny szafarz święceń położył mu na głowę wskazując na to, że głoszenie słowa Bożego jest jednym z głównych zadań biskupa.

Następnie Biskup Piotr otrzymał insygnia biskupie: pierścień, mitrę i pastorał. Obrzęd święceń został dopełniony przez pocałunek pokoju, który nowo wyświęcony otrzymał od wszystkich obecnych biskupów. Pocałunek pokoju jest jakby pieczęcią potwierdzającą przyjęcie biskupa Piotra Sawczuka do kolegium biskupów.

Po modlitwie po Komunii, rozbrzmiał uroczysty hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”, którym zgromadzeni w katedrze wyrazili swoją wdzięczność i radość za dar nowego biskupa. W tym czasie Biskup Piotr w asyście biskupów współkonsekratorów, przeszedł przez środek katedry udzielając wszystkim błogosławieństwa.

Następnie przedstawiciel duchowieństwa ks. kan Tomasz Czarnocki oraz przedstawicielka wiernych świeckich skierowali do biskupa Piotra Sawczuka słowa życzeń. Również Biskup Piotr do zgromadzonych w Katedrze oraz do wszystkich łączących się duchowo za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie skierował swoje słowo.

Po skończonych uroczystościach w Katedrze wszyscy udali się na wspólną agapę.

Biskup Piotr Sawczuk na swoje zawołanie przyjął słowa „Nomini tuo da gloriam” czyli „Twemu Imieniu daj chwałę”. Herb biskupi nawiązuje do tego zawołania, gdzie widnieje pusty tron, a na nim rozłożona jest księga Pisma Świętego z literami Alfa i Omega. Dwa pozostałe elementy herbu związane są z diecezją siedlecką: wizerunek Matki Bożej Leśniańskiej oraz Błogosławionych Męczenników Podlaskich..

Udostępnij