Relikwie bł. Jose Sancheza del Rio (fotorelacja)

Relikwie bł. Jose Sancheza del Rio (fotorelacja)
Fotorelacja z uroczystości dostępna poniżej: Litania do błogosławionego Jose Sancheza del Rio Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Niepokalane Poczęcie – módl się za nami. Błogosławiony José Sánchez del Río – módl się za nami. Oddany na własnośd Chrystusowi Królowi… Oddany na własnośd Niepokalanej z Guadalupe… Nieustraszony Rycerzu Chrystusa… Odważny Rycerzu cristero… Pragnący męczeoskiej śmierci… Miłujący nieprzyjaciół… Mężny w znoszeniu zniewag… Niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur… Wytrwały w największych cierpieniach… Młody męczenniku… Umierający za Chrystusa Króla… Umacniający w wierze swoich rodziców… Zachęcający braci, aby poszli w jego ślady… Wzorze odwagi i męstwa… Do kooca wyznający wiarę w Chrystusa Króla… Umierający z okrzykiem na ustach „Niech żyje Chrystus Król!”… Umierający ze znakiem krzyża, rysowanym własną krwią… Wielki orędowniku u Boga… Chlubo meksykaoskiej ziemi… Patronie młodzieży… Patronie naszych trudnych czasów… Patronie męczenników naszych czasów… K: Módl się za nami błogosławiony José. W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Króla. K: Módlmy się. Wszechmogący Ojcze, Ty rozpaliłeś błogosławionego José taką miłością do swojego Syna, Jezusa Chrystusa Króla, i Niepokalanej Dziewicy Maryi z Guadalupe, że stał się mężnym rycerzem i męczennikiem. Spraw, abyśmy oddali się pod rządy Chrystusa Króla, mężnie i odważnie broniąc wiary. Przez Chrystusa Króla, Pana naszego. W: Amen.
Udostępnij