Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Umocnieni Duchem Świętym

„ Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień”.

9 maja w czasie uroczystej Eucharystii z rąk J.E. Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 121 młodych katolików z naszej parafii otrzymało moc Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania. W homilii Ks. Biskup zachęcał naszych kandydatów, by umocnieni w wierze, żyli mocą Ducha Świętego. Dziś potrzebna jest mężna wiara, by nie lękała się w trudnościach i nawet w minuty prześladowania.

Wielbimy Boga za Sakrament Bierzmowania i niech Duch Święty prowadzi tych 58 dziewcząt i 63 chłopców, by trwali w wierze i śmiało ją wyznawali.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu liturgii naszemu Proboszczowi Ks. Jackowi Owsianka. Dziękujemy panu Organiście za próby śpiewu dla kandydatów i piękną oprawę muzyczną całej liturgii.

Z serca dziękuję tym rodzicom naszych bierzmowanych, którzy aktywnie włączyli się w proces przygotowania i co miesiąc uczestniczyli w katechezach w naszej świątyni. Szczególne podziękowanie kieruję do zespołu katechetów (pani Anna Sekuła, Anna Szostakiewicz, Grażyna Bijata, Marta Chazan, pan Jarosław Cyrzan), którzy wraz ze mną prowadzili katechezę parafialną.

I na koniec jeszcze podziękowanie dla młodzieży, która solidnie przygotowała się do przyjęcia tego Sakramentu.

Niech będzie uwielbiony w tym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

Ks. Kazimierz Jóźwik

Udostępnij