Szkolenie z pierwszej pomocy w PSW

Szkolenie z pierwszej pomocy w PSW

Pierwsza pomoc to zespół czynności, które w razie wypadku czy urazu są wykonywane w celu ochrony życia i zdrowia poszkodowanego. Każdy wolontariusz Światowych Dni Młodzieży rejonu Biała Podlaska już niedługo będzie miał to w małym paluszku. 7, 8, 14 oraz 15-ego maja odbędą się szkolenia z pierwszej pomocy w Państwowej Szkole Wyższej dla wszystkich wolontariuszy naszego rejonu. Weźmie w nim udział 260 wolontariuszy, a pozostała cześć osób, czyli 50 wolontariuszy ma już ukończony taki kurs, w którym nie muszą drugi raz uczestniczyć.

Wykładowcy oraz studenci PSW w teorii oraz praktyce będą starali się przekazać wszystkim niezbędne informacje o prawidłowym udzieleniu pierwszej pomocy. Każdego z wyżej wymienionych dni nastąpi podział na grupy 25-osobowe w godzinach od 8.00 do 12.25 oraz od 12.25 do 16.05. Każdy wolontariusz po ukończeniu takiego szkolenia dostanie zaświadczenie o jego ukończeniu wystawione przez PSW.

Mamy nadzieję, że wolontariusze nie będą musieli wykorzystywać tych umiejętności w czasie ŚDM, ale jeżeli zajedzie już taka potrzeba będą gotowi udzielić pierwszej pomocy!

Udostępnij