Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Kochani Parafianie!

Po raz kolejny jest nam dane obchodzić Święta Paschalne – pamiątkę naszego odkupienia. Chrystus dziś każdego z nas czyni świadkiem swego zmartwychwstania.

Chcemy życzyć Wam, abyście umieli w każdym dniu Waszego życia, nieść świadectwo o Chrystusie wszędzie tam, dokąd On Was poprowadzi.

Niech te święta, staną się okazją do odnowienia miłości w Waszych rodzinach. Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Wam radość, pokój i wzajemną zgodę. Dzieciom niech błogosławi w nauce, rodzicom w pracy oraz w spełnianiu codziennych obowiązków. Wraz ze swym zmartwychwstaniem, niech przyniesie pociechę wszystkim samotnym i ulgę w cierpieniu chorym.

Życzymy Wam, byście kontemplując tajemnicę pustego grobu, pogłębili swą wiarę oraz nadzieję życia wiecznego. Tak przemieniajmy swoje życie, byśmy mogli po przekroczeniu granicy życia wiecznego, razem ze Zmartwychwstałym Panem, przebywać w Jego niebieskiej chwale.

Księża pracujący w parafii.

Udostępnij