Regulamin

Parafialny Zespół Caritas

regulamin

Parafialny Zespół Caritas to grupa ludzi z parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, której przewodniczy ksiądz proboszcz Jacek Owsianka. Zadaniem PZC jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezjalny oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Celem Zespołu jest zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta, nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym…

W zespole działają osoby, które chcą poświecić swój czas ludziom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia.